CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA ECONÓMICO-FINANCEIRA E CONTABLE
Datos de contacto
Teléfono
981541270
Fax
981541309
Correo electrónico
contratacion.rexistro@cixtec.es

Lista de operacións

Listado de fondos

Fondo Programa operativo Organismo xestor Beneficiario Nome da operación Gasto total subvencionable