Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

« Atrás
Descripción Contenido
Servizo de redacción dos proxectos construtivos de melloras estruturais para a redución do risco de inundación da área de risco potencial significativo de inundación (ARPSI) fluvial ES014-CO-10-01-04 río Anllóns. Carballo ( A Coruña). 3 Lotes
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0054:Servizo de implantación e posta en funcionamento dos proxectos tecnolóxicos no eido do plan e-Mobility 2021 2.0
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0041:Acordo marco para a subministración e servizo de instalación de kits de aula dixital para centros educativos no marco do proxecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo para a caracterización hidromorfolóxica e o inventario de infraestruturas de defensa lonxitudinal e infraestruturas de drenaxe transversal, nas áreas con risco potencial significativo de inundación (ARPSIs) da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Clave do expediente: OH.788.424
Augas de Galicia
Ver todo...
AB-SER3-21-016. Reforma Instalación de climatización das plantas de hospitalización no Hospital de Meixoeiro en Vigo
SERGAS
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo (Lugo),
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Servizo para a redacción do proxecto construtivo de adecuación da capacidade de transporte da auga residual da estación de bombeo de Cocheiras á capacidade da estación depuradora de Praceres. Pontevedra (Pontevedra).
Augas de Galicia
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP de Figueiroa na Estrada (Pontevedra
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Xoaquín Loriga en Lalín (Pontevedra)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Subministración de dous (2) vehículos tipo furgoneta con tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia)
Axencia de Emerxencias de Galicia
Ver todo...
CXT-2021-0007:Expediente para a contratación do servizo de desenvolvemento, evolución e coordinación das funcionalidades do sistema de información que permita obter as actuacións tributarias, contables e administrativas vinculadas a un contribuínte (DELFOS
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo de redacción do proxecto construtivo da actuación do novo bombeo e depósito de retención de A Seca e mellora da estación de bombeo de augas residuais (EBAR) de Porto Campelo. Poio (Pontevedra). OH.736.1210
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de actuacións de ordenación do uso público e divulgación dos valores naturais do monumento natural da Praia das Catedrais
Dirección Xeral do Patrimonio Natural
Ver todo...
Servizo de deseño e execución das campañas de divulgación e educación ambiental dende a Aula de natureza de Siradella (Centro de Siradella)
Dirección Xeral do Patrimonio Natural
Ver todo...
Actuacións de mellora das humidades no santuario de Nosa Señora das Virtudes de Arante, Ribadeo (Lugo)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
AMT-2021-0030:Subministración dunha plataforma de protección ante ataques de denegación de servizo para a Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Subministración de dous (2) vehículos tipo furgoneta con tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
AMT-2021-0050:Servizo de desenvolvemento dun sistema de información para a xestión do censo ampliado de residentes en centros de maiores e discapacitados
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0037:Subministración de equipamento audiovisual para a Administración de Xustiza
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, de Servizos de seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais. Expediente AMT-2021-0044
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Campañas de promoción dos servizos públicos galegos desde a óptica da Facenda común e de publicidade dos PO FEDER e FSE Galicia 2014-2020 durante 2021 e 2022
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Facenda e Administración Pública
Ver todo...
Subministración de mobiliario e material didáctico para a Escola Infantil de Cedeira
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Suministro e instalación de Salas de Rayos X Digitales con destino a diversos Centros del Servicio Gallego de Salud, parcialmente cofinanciada por la Unión Europea en un 80% en el marco del programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020
SERGAS
Ver todo...
Servizo para a asistencia técnica á dirección facultativa da obra de mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro
Augas de Galicia
Ver todo...
Obras de mellora da eficiencia enerxética no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo
Secretaría Xeral Técnica Vicepresidencia
Ver todo...
Subministración dunha solución de protección avanzada para o posto cliente
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro. Viveiro (Lugo)
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0032:Acuerdo marco con un único empresario, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación común, del suministro de ordenadores personales para centros educativos en el marco del Proyecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
229/10000 AMT-2021-0031:Acuerdo marco con un único empresario, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación común, del suministro de ordenadores portátiles para centros educativos en el marco del Proyecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
229/10000 AMT-2021-0031:Acuerdo marco con un único empresario, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación común, del suministro de ordenadores portátiles para centros educativos en el marco del Proyecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0006:Servicio de desarrollo de herramientas para la tramitación electrónica integral de la Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0028:Acuerdo marco con un único empresario en cada lote, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación común, del suministro de equipamiento para centros educativos en el marco del proyecto Abalar Edixgal
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0027:Acuerdo marco con un único empresario, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación común, del suministro de equipamiento para alumnado en el marco del Proyecto Abalar- Edixgal
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0026:Servicio de coordinación y gestión del sistema corporativo de información geográfica de la Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2020-0092:Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema integral de gestión y tramitación de la oferta de transporte público de galicia y oficina virtual, OTRANS
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2020-0086:Servicio de desarrollo y soporte de una plataforma de gestión avanzada de explotaciones agrarias
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AB-SER2-20-023. Suministro de mobiliario clínico con destino a los servicios de Medicina Nuclear y de Oncología Radioterápica del Hospital Meixoeiro de Vigo.
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
AB-SER2-20-025. Suministro de un Ecógrafo altas prestaciones con destino a la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Meixoeiro de Vigo.
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
AB-SER2-20-020. Suministro de equipamiento electromédico con destino a los servicios de Medicina Nuclear y de Oncología Radioterápica del Hospital Meixoeiro de Vigo.
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
AB-SER2-20-016. Suministro de equipamiento de cirugía y ORL con destino al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
CXT-2020-0046:Subministración de equipamento para a posta en marcha dunha plataforma de virtualización hiperconvergente para o posto de traballo da Consellería de Facenda
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC)
Ver todo...
Obras de restauración y conservación del monasterio de Xunqueira de Espadanedo, Ourense
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de ampliación y rehabilitación de un edificio para escuela infantil en el Ayuntamiento de A Guarda
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Suministro de equipación en la escuela infantil de las Nieves
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Vigo
Secretaría Xeral Técnica Vicepresidencia
Ver todo...
Servicio para el desarrollo de actividades preventivas y acciones de coordinación empresarial en el marco de la actuación de mejora de las lineas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro. Viveiro (Lugo)
Augas de Galicia
Ver todo...
Servicio para la asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de mejora de las lineas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro
Augas de Galicia
Ver todo...
Subministración de una solución de protección avanzada para el puesto cliente
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Suministro e instalación de Salas de Rayos X Digitales con destino a diversos Centros del Servicio Gallego de Salud, parcialmente cofinanciada por la Unión Europea en un 80% en el marco del programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020
SERGAS
Ver todo...
Suministro de mobiliario y material didáctico para la Escuela Infantil de Cedeira
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Servicio de diseño y ejecución de las campañas de divulgación de los valores de los espacios protegidos, la biodiversidad y educación ambiental desde el aula de la Naturaleza de Galicia - El Veral
Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Ver todo...
Convocatoria ayudas a la inversión para infraestructuras locales (Programa de centros de fabricación avanzada)
DOG: 08/01/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Servicio de implantación de la administración electrónica judicial en Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Vigo
Secretaría Xeral Técnica Vicepresidencia
Ver todo...
Servicio para el desarrollo de actividades preventivas y acciones de coordinación empresarial en el marco de la actuación de mejora de las líneas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro. Viveiro (Lugo)
Augas de Galicia
Ver todo...
Servicio para la asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de mejora de las líneas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro
Augas de Galicia
Ver todo...
Suministro de mobiliario y material didáctico para la Escuela Infantil de Cedeira
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Suministro de una solución de protección avanzada para el puesto cliente
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Suministro e instalación de Salas de Rayos X Digitales con destino a diversos Centros de él Servicio Gallego de Salud, parcialmente cofinanciada por lana Unión Europea en un 80% en él marco de él programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020
SERGAS
Ver todo...
Resolución concesión ayudas para el programa industrias del futuro 4.0
DOG 30/12/2019. Órgano gestor: GAIN
Ver todo...
Resolución concesión ayudas económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y otros entornos laborales
DOG 27/12/2019 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión ayudas para la puesta en marcha de casas nido
DOG 24/12/2019. Órgano gestor: Dirección general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Ampliación plazo justificación ayudas para el programa industrias del futuro 4.0
DOG 19/12/2019 Órgano gestor: GAIN
Ver todo...
Obras de restauración de la Sancristía Mayor de la catedral de Ourense, ayuntamiento de Ourense
Dirección General de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de rehabilitación energética del CPI de la Cañiza en el Ayuntamiento de La Cañiza (Pontevedra), susceptible de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollon Regional
Secretaría General Técnica Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación energética del CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán de Xove (Lugo), susceptible de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Secretaría General Técnica Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación energética del CEIP Plurilingüe de Palmeira en Ribeira (A Coruña), susceptible de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Secretaría General Técnica Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación energética del CEIP del Carballal de Marín (Pontevedra), susceptible de cofinanciación polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Secretaría General Técnica Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional
Ver todo...
Subministro, instalación y puesta en funcionamiento de una plataforma digital de información para la red de Oficinas de Turismo de Galicia
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
Ver todo...
Obras para las actuaciones de reparación, restauración y trabajos de conservación preventiva en la iglesia de San Juan de Portomarín, Portomarín (Lugo)
Dirección General de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras segunda fase de restauración de la iglesia de Santa Baia de Palio (paramentos e tribuna), en Lalín (Pontevedra)
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Servicio de coordinación de los sistemas de análisis y almacén de información corporativo
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Suministro de ampliación de almacenamiento para la aplicación EVA
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
Ver todo...
Servicio para la redacción del proyecto de la terminal de autobuses integrada en la estación intermodal de Lugo, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014 2020 (Expediente 26/2019 M).
Dirección General de Mobilidad
Ver todo...
Suministro de una ampliación de la plataforma de gestión de direccionamento IP de la Red Corporativa de la Xunta de Galicia
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
Ver todo...
Servicio de impulso y desarrollo del Centro Gaiás-Tech, susceptible de ser cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
Ver todo...
Adquisición, sujeta la regulación armonizada, de equipación operativa consistente en seis (6) furgones de útiles varios ( FUV) de respuesta rápida en emergencias
Agencia Gallega de Emergencias
Ver todo...
Servicio de desarrollo evolutivo del sistema de información analítico de servicios sociales
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Suministro de dos (2) vehículos tipo furgoneta de tracción 4x4, destinados a las unidades medioambientales ( UMA) de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, para tareas de prevención e investigación de acciones contra lo medio
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
Obra "Proyecto técnico de mejora de las condiciones de eficiencia energética de las cubiertas, de los cerramientos y de la iluminación de los edificios de restaurante, gimnasio, residencia y administración del Centro Superior de Hostelería de Galicia" (2019/047)
Agencia Turismo de Galicia
Ver todo...
Mejora de las líneas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro
Aguas de Galicia
Ver todo...
Servicio de codirección de ejecución (50%) de las obras de construcción de un nuevo CEIP en el Revel, Vilalonga, en el Ayuntamiento de Sanxenxo (Pontevedra)
Secretaría General Técnica Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional
Ver todo...
Servicio de codirección (50 %) de las obras de construcción de un nuevo CEIP en el Revel, Vilalonga, en el Ayuntamiento de Sanxenxo (Pontevedra)
Secretaría General Técnica Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional
Ver todo...
Servicio de evolución y soporte técnico especializado del sistema de grabación de vistas orales eFidelius
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
Ver todo...
Suministro e instalación de equipamiento de comunicaciones de red de datos así como su integración en la infraestructura existente en el Servicio Gallego de Salud y el mantenimiento del mismo en condiciones óptimas de funcionamiento
SERGAS
Ver todo...
Suministro e instalación de la ampliación de almacenamiento así como la integración de éste con las plataformas ya existentes en el Servizo Galego de Saúde
SERGAS
Ver todo...
Elaboración del proyecto y ejecución de la obra del nuevo emisario submarino de la estación depuradora de aguas residuales de Placeres en la ría de Pontevedra
Aguas de Galicia
Ver todo...
Restauración de la pintura mural y del presbiterio, arco triunfal (muros este el oeste, intradós y columnas adosadas) y fragmentos en la nave principal y única de la iglesia de Santa Baia de Palio, Lalín (Pontevedra)
Dirección General del Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio judicial de Cambados
Secretaría General Técnica Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia
Ver todo...
Obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio de la Escuela Gallega de Administración Pública
Secretaría General Técnica Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia
Ver todo...
Obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio de la Audiencia Provincial de Pontevedra
Secretaría General Técnica Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia
Ver todo...
Obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en la Ronda de la Muralla, 70 de Lugo
Secretaría General Técnica Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia
Ver todo...
Obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio administrativo de la Avda. de la Habana, 79 de Ourense
Secretaría General Técnica Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia
Ver todo...
Servicio de puesta en valor de las estructuras arqueológicas de los edificios 1-2 y 4 en el campamento romano de Ciadella, en Sobrado dos Monxes (A Coruña)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de consolidación y conservación de la Torre de Fírbeda o de la Forja, en la Porqueira (Ourense)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Servicio de ampliación de los trabajos de posta en valor del sector nordés del castro de Viladonga, en Castro de Rei (Lugo)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Suministro de equipamiento con destino al Servicio de Neumología y al Bloque Cirúrgico de varios Hospitales del Servicio Gallego de Salud, parcialmente cofinanciado por el FEDER
SERGAS
Ver todo...
Rehabilitación integral de 8 VPP en la rúa das Longas, nº 25 al 39, Cerdedo, Pontevedra
IGVS
Ver todo...
Obras de restauración de la cubierta de la igresia de San Pedro de Moreiras, Concello de Toén, Ourense
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras para actuaciones de reparación, restauración y trabajos de conservación preventiva en la igresia de San Xoán de Portomarín, Portomarín, Lugo
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...