Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Atrás

Acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, de Servizos de seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais. Expediente AMT-2021-0044

Acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, de Servizos de seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais. Expediente AMT-2021-0044
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia