Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Atrás

CXT-2020-0046:Subministración de equipamento para a posta en marcha dunha plataforma de virtualización hiperconvergente para o posto de traballo da Consellería de Facenda

CXT-2020-0046:Subministración de equipamento para a posta en marcha dunha plataforma de virtualización hiperconvergente para o posto de traballo da Consellería de Facenda

Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC)