Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Atrás

Expte.74/2021 Contratación das obras de substitución de carpinterías exteriores e outras actuación de acondicionamento na Escola Infantil "Marisma de Santan Mariña", Redondela (Pontevedra)

Expte.74/2021 Contratación das obras de substitución de carpinterías exteriores e outras actuación de acondicionamento na Escola Infantil "Marisma de Santan Mariña", Redondela (Pontevedra)
Axencia Galega de Servizos Sociais