Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Atrás

Subministración de equipamento para as emerxencias que vai a ser destinado a aqueles concellos galegos de menos de 50.000 habitantes que teñan agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) inscritas no Rexistro de Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia

Subministración de equipamento para as emerxencias que vai a ser destinado a aqueles concellos galegos de menos de 50.000 habitantes que teñan agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) inscritas no Rexistro de Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia
Dirección Xeral de Emerxencias e Interior