Subvenciones Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Subvenciones Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

« Atrás
Descripción Contenido
Concesión subvencións ás axencias de viaxes para mantemento do establecemento
DOG 13/10/2021 Órgano xestor: Axencia de Turismo de Galicia
Ver todo...
Concesión axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal
DOG 11/10/2021 Órgano xestor: Dirección General de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Ampliación prazo execución proxectos axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada)
DOG 20/08/2021 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación prazos máximos de execución e de presentación da xustificación e solicitude de cobramento da convocatoria das axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados coa COVID-19
DOG 29/09/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados coa COVID-19
DOG 26/05/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Concesión subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 30/09/2021 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Ampliación plazo máximo para resolver y publicar resolución convocatoria ayudas para nuevos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 05/08/2021 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación plazo de ejecución de los proyectos y de presentación de la solicitud de cobramiento ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas)
DOG 05/08/2021 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Modificación fecha límite para ejecución y justificación inversiones subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica para el año 2020-2021 y se procede a la selección de entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones
DOG 12/08/2021 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Concesión ayudas a entidades locales firmantes del pacto de los alcaldes para el clima e la enerxga sostenible
DOG 30/07/2021 Órgano gestor: Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático
Ver todo...
Rectificación error material concesión ayudas para la puesta en marcha de casas nido para los años 2021, 2022, 2023 y 2024
DOG 28/07/2021 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Modificación plazos ejecución subvenciones para la digitalización del patrimonio cultural de Galicia con la finalidad de preservación y difusión a través de Galiciana-Patrimonio Digital de Galicia
DOG 27/07/2021 Órgano gestor: Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
Ver todo...
Convocatoria subvencións para adxudicación equipamentos de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos
DOG 23/07/2021 Órgano gestor: Dirección Xeral de Emerxencias e Interios
Ver todo...
Ampliación prazo execución dos proxectos e da presentación da solicitude de cobramento das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios)
DOG 13/07/2021 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica para el año 2020-2021 y se procede a la selección de entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones
DOG 12/07/2021 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Modificación fecha límite para ejecución y justificación inversiones subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica para el año 2020-2021 y se procede a la selección de entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones
DOG 29/06/2021 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación plazo ejecución subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas, para los años 2020-2021
DOG 14/06/2021 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación crédito disponible para el año 2021 convocatoria ayudas para nuevos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 04/06/2021 Órgano gestor: Agencia Gallega de Innovación
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital (Programa Conecta hubs)
DOG 28/05/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Corrección de erros convocatoria axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2020)
DOG 14/05/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2020)
DOG 18/06/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Modificación convocatoria subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidsade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 10/05/2021 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Convocatoria subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 9/03/2020 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Concesión axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas)
DOG 04/05/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Programa Innova Peme)
DOG 5/05/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Requerimento emenda documentación convocatoria axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024
DOG 06/05/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Corrección de erros concesión axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 13/04/2021 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Convocatoria axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2021_2022
DOG 26/03/2021 Órgano Xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 9/03/2021 Órgano Xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 6/08/2020 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Concesión axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (Programa Re-acciona)
DOG 15/03/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 9/03/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 6/08/2020 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024
DOG 11/03/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Concesión axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 8/03/2021 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 30/11/2020 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Convocatoria axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 27/08/2020 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Ampliación plazos convocatoria subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas y proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética para las universidades públicas de Galicia para los años 2019 y 2020
DOG 9/03/2021 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación plazos convocatoria subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas y proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética para las universidades públicas de Galicia para los años 2019 y 2020
DOG 6/08/2020 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social, años 2020, 2021 y 2022
DOG 25/02/2021 Órgano gestor: Dirección General de Inclusión Social
Ver todo...
Convocatoria ayudas para proyectos colaborativos en las áreas estratégicas de los hubs de innovación digital (Programa Conecta hubs)
DOG 15/02/2021 Órgano gestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Convocatoria axudas a entidades locais asinantes do pacto dous alcaldes para ou clima e a enerxía sustentable
DOG 10/02/2021 Órgano gestor: Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Corrección de errores convocatoria ayudas para nuevos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 01/02/2021 Órgano gestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Convocatoria ayudas para nuevos emprendedores (Galicia Emprende
DOG 8/01/2021 Órgano gestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión ayudas servicios de desarrollo estratégico, profesionalización, innovación y adopción de soluciones de digitalización para su realización en empresas gallegas (Programa Re-acciona)
DOG 27/01/2021 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación presupuesto, plazo máximo de ejecución y de presentación de la solicitud de cobramiento ayudas a proyectos de digitalización para hacer frente a la situación provocada por el COVID-19 (programa Cheques Digitalización COVID-19)
DOG 27/10/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Corrección de errores bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas, para los años 2020-2021
DOG 21/10/2020 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación plazo máximo de ejecución y lo de presentación de la solicitud de cobramiento establecidos en la Resolución de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de empresas gallegas para garantizar la seguridad laboral y generar confianza en el consumidor,
DOG 21/10/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación prazo máximo de execución e o de presentación da solicitude de cobramento establecidos na Resolución do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor
DOG 21/10/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Resolución concesión ayudas para inversiones en la mejora de las infraestructuras y del equipamiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 07/10/2020 Órgano gestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Modificación plazos justificación ayudas para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento alineadas con los retos estratégicos y prioridades identificadas en la RIS3 para Galicia
DOG 29/09/2020 Órgano gestor: GAIN
Ver todo...
Resolución concesión ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de innovación enmarcados en prioridades estratégicas de la RIS3
DOG 28/09/2020 Órgano gestor: GAIN
Ver todo...
Ampliación prazo execución dos proxectos e da presentación da solicitude de cobramento das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios)
DOG 17/06/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria ayudas para inversiones en la mejora de las infraestructuras y del equipamiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 16/07/2020 Órgano gestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021
DOG 01/07/2020 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria ayudas a los proyectos de empresas gallegas para garantizar la seguridad laboral y generar confianza en el consumidor
DOG 25/06/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria ayudas a los proyectos de los comercios retallistas gallegos para contribuir a la reactivación del comercio gallego garantizando la seguridad laboral y la generación de confianza en el consumidor
DOG 19/06/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria ayudas a proyectos de digitalización para hacer frente a la situación provocada por el COVID-19 (programa Cheques Digitalización COVID-19)
DOG 18/06/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (Programa Re-acciona)
DOG 2/06/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social, años 2020, 2021 y 2022
DOG 11/05/2020 Órgano gestor: Dirección General de Inclusión Social
Ver todo...
Convocatoria ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de innovación enmarcados en prioridades estratégicas de la RIS3
DOG 19/02/2020 Órgano gestor: GAIN
Ver todo...
Convocatoria ayudas para el fortalecimiento de los centros de generación de conocimiento alineados con los retos estratégicos y prioridades identificadas en la Estrategia RIS3 de Galicia
DOG 18/02/2020 Órgano gestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Convocatoria ayudas para la puesta en marcha de casas niño para los años 2020, 2021, 2022 e 2023
DOG 18/02/2020 Órgano gestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimientos de subsanación de las ayudas para nuevos emprendedores (Galicia Emprende). Segunda convocatoria
DOG 12/02/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria ayudas a los proyectos de inversión empresarial
DOG 03/02/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria premios e axudas aos proxectos agrupados Industria 4.0 en Galicia 2020
DOG 31/01/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria Ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior conjunta de las empresas gallegas (galicia exporta organismos intermedios)
DOG 29/01/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria Ayudas del Igape para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas)
DOG 29/01/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Resolución concesión ayudas para nuevos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 16/10/2019. Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvencións para auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos.
DOG 20/01/2020. Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria ayudas para la inversión en la mejora de las infraestructuras y de la equipación de los centros de protección de menores dependientes de entidades de iniciativa social
DOG 17/01/2020. Órgano gestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión de las ayudas a la digitalización Industria 4.0
DOG 15/01/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Resolución concesión axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia
DOG 13/01/2020. Órgano gestor: Secretaría Xeral de Universidades
Ver todo...
Convocatoria ayudas a la inversión para infraestructuras locales (Programa de centros de fabricación avanzada)
DOG: 08/01/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Resolución concesión ayudas para el programa industrias del futuro 4.0
DOG 30/12/2019. Órgano gestor: GAIN
Ver todo...
Resolución concesión ayudas económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y otros entornos laborales
DOG 27/12/2019 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión ayudas para la puesta en marcha de casas nido
DOG 24/12/2019. Órgano gestor: Dirección general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Ampliación plazo justificación ayudas para el programa industrias del futuro 4.0
DOG 19/12/2019 Órgano gestor: GAIN
Ver todo...
Resolución concesión ayudas inversión en la mejora de infraestruturas y equipamiento de las escuelas infantles 0-3 dependientes de corporaciones locales
DOG 22/11/2019 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimiento enmiendas ayudas económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y otros entornos laborales
DOG 15/11/2019 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión ayudas inversión en la mejora de infraestructuras y equipamiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 14/11/2019 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimiento enmiendas ayudas para nuevos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 16/10/2019 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Requerimiento emenda documentación ayudas inversión en la mejora de infraestructuras y equipación de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de corporaciones locales (Jefatura Territorial A Coruña)
DOG 09/10/2019 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimiento emenda documentación ayudas inversión en la mejora de infraestructuras y equipación de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de corporaciones locales (Jefatura Territorial de Lugo)
DOG 09/10/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimiento emenda documentación ayudas inversión en la mejora de infraestructuras y equipación de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de corporaciones locales (Jefatura Territorial Ourense)
DOG 09/10/2019. Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimiento enmienda documentación ayudas inversión en la mejora de infraestructuras y equipación de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de corporaciones locales (Jefatura Territorial Vigo)
DOG 09/10/2019 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimientos emenda documentación convocatoria ayudas puesta en marcha casas nido
DOG 7/10/2019 Órgano gestor: Dirección general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Corrección errores convocatoria subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas y proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética para las universidades públicas de Galicia para los año 2019 y 2020
DOG 2/10/2019 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación plazo ejecución subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica
DOG 2/10/2019 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación plazo ejecución Convocatoria subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas
DOG 2/10/2019 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Concesión ayudas ejecución acciones de promoción exterior de las empresas gallegas, Galicia Exporta Empresas
DOG 26/09/2019. Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria ayudas para la acreditación, estructuración y mejora de centros de investigación del Sistema Universitario de Galicia
DOG 25/09/2019. Órgano gestor: Secretaría General de Universidades
Ver todo...
Ampliación plazo ejecución subvenciones realización auditorías energéticas, implantación sistemas de gestión y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores industria y servicios
DOG 19/09/2019. Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas y proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética para las universidades públicas de Galicia para los año 2019 y 2020
DOG 13/09/2019 Órgano gestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria ayudas inversión en la mejora de infraestructuras y equipación de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de corporaciones locales
DOG 23/08/2019 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Convocatoria ayudas económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y otros entornos laborales
DOG 20/08/2019 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de innovación enmarcados en prioridades estratégicas de la RIS3
DOG 13/08/2019. Órgano gestor:GAIN
Ver todo...
Resolución concesión ayudas a la digitalización Industria 4.0
DOG 12/08/2019. Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Corrección de errores ayudas inversión en la mejora de infraestructuras y equipación de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 08/08/2019. Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Convocatoria ayudas inversión en la mejora de infraestructuras y equipación de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 06/08/2019. Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...