Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

« Atrás
Descrición Contido
Servizo de redacción dos proxectos construtivos de melloras estruturais para a redución do risco de inundación da área de risco potencial significativo de inundación (ARPSI) fluvial ES014-CO-10-01-04 río Anllóns. Carballo ( A Coruña). 3 Lotes
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0054:Servizo de implantación e posta en funcionamento dos proxectos tecnolóxicos no eido do plan e-Mobility 2021 2.0
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0041:Acordo marco para a subministración e servizo de instalación de kits de aula dixital para centros educativos no marco do proxecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo para a caracterización hidromorfolóxica e o inventario de infraestruturas de defensa lonxitudinal e infraestruturas de drenaxe transversal, nas áreas con risco potencial significativo de inundación (ARPSIs) da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Clave do expediente: OH.788.424
Augas de Galicia
Ver todo...
AB-SER3-21-016. Reforma Instalación de climatización das plantas de hospitalización no Hospital de Meixoeiro en Vigo
SERGAS
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo (Lugo),
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Servizo para a redacción do proxecto construtivo de adecuación da capacidade de transporte da auga residual da estación de bombeo de Cocheiras á capacidade da estación depuradora de Praceres. Pontevedra (Pontevedra).
Augas de Galicia
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP de Figueiroa na Estrada (Pontevedra
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Xoaquín Loriga en Lalín (Pontevedra)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Subministración de dous (2) vehículos tipo furgoneta con tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia)
Axencia de Emerxencias de Galicia
Ver todo...
CXT-2021-0007:Expediente para a contratación do servizo de desenvolvemento, evolución e coordinación das funcionalidades do sistema de información que permita obter as actuacións tributarias, contables e administrativas vinculadas a un contribuínte (DELFOS
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo de redacción do proxecto construtivo da actuación do novo bombeo e depósito de retención de A Seca e mellora da estación de bombeo de augas residuais (EBAR) de Porto Campelo. Poio (Pontevedra). OH.736.1210
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de actuacións de ordenación do uso público e divulgación dos valores naturais do monumento natural da Praia das Catedrais
Dirección Xeral do Patrimonio Natural
Ver todo...
Servizo de deseño e execución das campañas de divulgación e educación ambiental dende a Aula de natureza de Siradella (Centro de Siradella)
Dirección Xeral do Patrimonio Natural
Ver todo...
Actuacións de mellora das humidades no santuario de Nosa Señora das Virtudes de Arante, Ribadeo (Lugo)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
AMT-2021-0030:Subministración dunha plataforma de protección ante ataques de denegación de servizo para a Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Subministración de dous (2) vehículos tipo furgoneta con tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
AMT-2021-0050:Servizo de desenvolvemento dun sistema de información para a xestión do censo ampliado de residentes en centros de maiores e discapacitados
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0037:Subministración de equipamento audiovisual para a Administración de Xustiza
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, de Servizos de seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais. Expediente AMT-2021-0044
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Campañas de promoción dos servizos públicos galegos desde a óptica da Facenda común e de publicidade dos PO FEDER e FSE Galicia 2014-2020 durante 2021 e 2022
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Facenda e Administración Pública
Ver todo...
Subministración de mobiliario e material didáctico para a Escola Infantil de Cedeira
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Suministro e instalación de Salas de Rayos X Digitales con destino a diversos Centros del Servicio Gallego de Salud, parcialmente cofinanciada por la Unión Europea en un 80% en el marco del programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020
SERGAS
Ver todo...
Servizo para a asistencia técnica á dirección facultativa da obra de mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro
Augas de Galicia
Ver todo...
Obras de mellora da eficiencia enerxética no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo
Secretaría Xeral Técnica Vicepresidencia
Ver todo...
Subministración dunha solución de protección avanzada para o posto cliente
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro. Viveiro (Lugo)
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0032:Acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, da subministración de ordenadores persoais para centros educativos no marco do Proxecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0031:Acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, da subministración de ordenadores portátiles para centros educativos no marco do Proxecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0031:Acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, da subministración de ordenadores portátiles para centros educativos no marco do Proxecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0006:Servizo de desenvolvemento de ferramentas para a tramitación electrónica integral da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0028:Acordo marco cun único empresario en cada lote, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, da subministración de equipamento para centros educativos no marco do proxecto Abalar Edixgal
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0027:Acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, da subministración de equipamento para alumnado no marco do Proxecto Abalar-Edixgal
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0026:Servizo de coordinación e xestión do sistema corporativo de información xeográfica da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2020-0092:Servizo de desenvolvemento de novas funcionalidades no sistema integral de xestión e tramitación da oferta de transporte público de galicia e oficina virtual, OTRANS
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2020-0086:Servizo de desenvolvemento e soporte dunha plataforma de xestión avanzada de explotacións agrarias
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AB-SER2-20-023. Subministración de mobiliario clínico con destino aos servizos de Medicina Nuclear e de Oncoloxía Radioterápica do Hospital Meixoeiro de Vigo.
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
AB-SER2-20-025. Subministración dun Ecógrafo altas prestacións con destino á Unidade de Patoloxía Mamaria do Hospital Meixoeiro de Vigo.
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
AB-SER2-20-020. Subministración de equipamento electromédico con destino aos servizos de Medicina Nuclear e de Oncoloxía Radioterápica do Hospital Meixoeiro de Vigo.
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
AB-SER2-20-016. Subministración de equipamento de cirurxía e ORL con destino ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
CXT-2020-0046:Subministración de equipamento para a posta en marcha dunha plataforma de virtualización hiperconverxente para o posto de traballo da Consellería de Facenda
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC)
Ver todo...
Obras de restauración e conservación do mosteiro de Xunqueira de Espadanedo, Ourense
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de ampliación e rehabilitación dun edificio para escola infantil no Concello da Guarda
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Subministración de equipamento na escola infantil das Neves
Consorico Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Obras de mellora da eficiencia enerxética no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo
Secretaría Xeral Técnica Vicepresidencia
Ver todo...
Servizo para a asistencia técnica á dirección facultativa da obra de mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro. Viveiro (Lugo)
Augas de Galicia
Ver todo...
Subministración dunha solución de protección avanzada para o posto cliente
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Subministración e instalación de Salas de Raios X Dixitais con destino a diversos Centros do Servizo Galego de Saúde, parcialmente cofinanciada pola Unión Europea nun 80% no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020
SERGAS
Ver todo...
Subministración de mobiliario e material didáctico para a Escola Infantil de Cedeira
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Servizo de deseño e execución das campañas de divulgación dos valores dos espazos protexidos, a biodiversidade e educación ambiental dende a Aula da Natureza de Galicia - O Veral
Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Ver todo...
Convocatoria axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada)
DOG: 08/01/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Servizo de implantación da administración electrónica xudicial en Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Obras de mellora da eficiencia enerxética no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo
Secretaría Xeral Técnica Vicepresidencia
Ver todo...
Servizo para a asistencia técnica á dirección facultativa da obra de mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro. Viveiro (Lugo)
Augas de Galicia
Ver todo...
Subministración de mobiliario e material didáctico para a Escola Infantil de Cedeira
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Subministración dunha solución de protección avanzada para o posto cliente
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Suministro e instalación de Salas de Rayos X Digitales con destino a diversos Centros del Servicio Gallego de Salud, parcialmente cofinanciada por la Unión Europea en un 80% en el marco del programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020
SERGAS
Ver todo...
Resolución concesión axudas para o programa industrias do futuro 4.0
DOG 30/12/2019. Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Resolución concesión axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais
DOG 27/12/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión axudas posta en marcha casas niño
DOG 24/12/2019. Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Ampliación prazo xustificación axudas para o programa industrias do futuro 4.0
DOG 19/12/2019 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Obras de restauración da Sancristía Maior da catedral de Ourense, concello de Ourense
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de rehabilitación enerxética do CPI da Cañiza no Concello da Cañiza (Pontevedra), susceptible de cofinanciación polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación enerxética do CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán de Xove (Lugo), susceptible de cofinanciación polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación enerxética do CEIP Plurilingüe de Palmeira en Ribeira (A Coruña), susceptible de cofinanciación polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación enerxética do CEIP do Carballal de Marín (Pontevedra), susceptible de cofinanciación polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Subministración, instalación e posta en funcionamento dunha plataforma dixital de información para a rede de Oficinas de Turismo de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Obras para as actuacións de reparación, restauración e traballos de conservación preventiva na igrexa de San Xoán de Portomarín, Portomarín (Lugo)
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras segunda fase de restauración da igrexa de Santa Baia de Palio (paramentos e tribuna), en Lalín (Pontevedra)
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Servizo de coordinación dos sistemas de análise e almacén de información corporativo
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Subministración de ampliación de almacenamento para a aplicación EVA
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo para a redacción do proxecto da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Lugo
Dirección Xeral de Mobilidade
Ver todo...
Subministración dunha ampliación da plataforma de xestión de direccionamento IP da Rede Corporativa da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo de impulso e desenvolvemento do Centro Gaiás-Tech, susceptible de ser cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Adquisición, suxeita a regulación harmonizada, de equipamento operativo consistente en seis (6) furgóns de útiles varios (FUV) de resposta rápida en emerxencias
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
Servizo de desenvolvemento evolutivo do sistema de información analítico de servizos sociais
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Subministración de dous (2) vehículos tipo furgoneta de tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia, para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia)
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
Obra "Proxecto técnico de mellora das condicións de eficiencia enerxética das cubertas, dos cerramentos e da iluminación dos edificios de restaurante, ximnasio, residencia e administración do Centro Superior de Hostelería de Galicia" (2019/047)
Axencia Turismo de Galicia
Ver todo...
Mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de codirección de execución (50%) das obras de construción dun novo CEIP no Revel, Vilalonga, no Concello de Sanxenxo (Pontevedra)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Servizo de codirección (50 %) das obras de construción dun novo CEIP no Revel, Vilalonga, no Concello de Sanxenxo (Pontevedra)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Servizo de evolución e soporte técnico especializado do sistema de gravación de vistas orais eFidelius
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Subministración e instalación de equipamento de comunicacións de rede de datos así como a súa integración na infraestrutura existente no Servizo Galego de Saúde e o mantemento do mesmo en condicións óptimas de funcionamento
SERGAS
Ver todo...
Subministración e instalación da ampliación de almacenamento así como a integración deste coas plataformas xa existentes no Servizo Galego de Saúde
SERGAS
Ver todo...
Elaboración do proxecto e execución da obra do novo emisario submarino da estación depuradora de augas residuais de Praceres na ría de Pontevedra
Augas de Galicia
Ver todo...
Restauración da pintura mural e do presbiterio, arco triunfal (muros este o oeste, intradós e columnas adosadas) e fragmentos na nave principal e única da igrexa de Santa Baia de Palio, Lalín (Pontevedra)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de mellora da eficiencia enerxética no edificio xudicial de Cambados
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Ver todo...
Obras de mellora da eficiencia enerxética no edificio da Escola Galega de Administración Pública
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Ver todo...
Obras de mellora da eficiencia enerxética no edificio da Audiencia Provincial de Pontevedra
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Ver todo...
Obras de mellora da eficiencia enerxética no edificio administrativo da Xunta de Galicia na Ronda da Muralla, 70 de Lugo
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Ver todo...
Obras de mellora da eficiencia enerxética no edificio administrativo da Avda. da Habana, 79 de Ourense
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Ver todo...
Servizo de posta en valor das estruturas arqueolóxicas dos edificios 1-2 e 4 no campamento romano de Ciadella, en Sobrado dos Monxes (A Coruña)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de consolidación e conservación da Torre de Fírbeda ou da Forxa, na Porqueira (Ourense)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Servizo de ampliación dos traballos de posta en valor do sector nordés do castro de Viladonga, en Castro de Rei (Lugo)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Suministro de equipamento con destino ao Servizo de Neumoloxía e ao Bloque Cirúrxico de varios Hospitais do Servizo Galego de Saúde, parcialmente cofinanciado polo FEDER
SERGAS
Ver todo...
Rehabilitación integral de 8 VPP na rúa das Longas, nº 25 ao 39, Cerdedo, Pontevedra
IGVS
Ver todo...
Obras de restauración da cuberta da igrexa de San Pedro de Moreiras, Concello de Toén, Ourense
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras para actuacións de reparación, restauración e traballos de conservación preventiva na igrexa de San Xoán de Portomarín, Portomarín, Lugo
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...