Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

« Atrás
Descrición Contido
Servizo de posta en valor das estruturas arqueolóxicas dos edificios 1-2 e 4 no campamento romano de Ciadella, en Sobrado dos Monxes (A Coruña)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de consolidación e conservación da Torre de Fírbeda ou da Forxa, na Porqueira (Ourense)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Servizo de ampliación dos traballos de posta en valor do sector nordés do castro de Viladonga, en Castro de Rei (Lugo)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Suministro de equipamento con destino ao Servizo de Neumoloxía e ao Bloque Cirúrxico de varios Hospitais do Servizo Galego de Saúde, parcialmente cofinanciado polo FEDER
SERGAS
Ver todo...
Rehabilitación integral de 8 VPP na rúa das Longas, nº 25 ao 39, Cerdedo, Pontevedra
IGVS
Ver todo...
Obras de restauración da cuberta da igrexa de San Pedro de Moreiras, Concello de Toén, Ourense
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras para actuacións de reparación, restauración e traballos de conservación preventiva na igrexa de San Xoán de Portomarín, Portomarín, Lugo
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Suministro de anxiógrafos-retinógrafos con destino a varios hospitais do Sergas, parcialmente cofinanciado co FEDER
SERGAS
Ver todo...
Subministración de oito (8) vehículos de distinta tipoloxía dotados de tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia, para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia) (3 LOTES).
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
Servizo de dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de reforma da actual estación de autobuses de Pontevedra e das obras para a adecuación para a intermodalidade do conxunto formado polas actuais terminais de autobús e ferroviaria de Pontevedra
Dirección Xeral de Mobilidade
Ver todo...
Obra para a execución do proxecto construtivo da adecuación para a intermodalidade do conxunto formado polas actuais estacións de autobús e ferroviaria de Pontevedra
Dirección Xeral de Mobilidade
Ver todo...
Servizo de dirección das obras de reforma da actual estación de autobuses de Pontevedra e das obras para a adecuación para a intermodalidade do conxunto formado polas actuais terminais de autobús e ferroviaria de Pontevedra
Dirección Xeral de Mobilidade
Ver todo...
Obras de construción do Centro Integral de Saúde no Barrio da Residencia (Lugo)
Axencia Galega de Infraestruturas
Ver todo...
Adquisición de equipamento operativo consistente en 3 autobombas rurais lixeiras (BRL) de primeira saída para a atención ás emerxencias
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
Suministración da ampliación da plataforma de xestión de eventos e información de seguridade para a Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Subministración para o equipamento e amoblamento da escola infantil de Vilagarcía-Vilaxoán
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Contratación de directores de fibra para a rede de almacenamento no centro de proceso de datos principal do CIXTEC
CIXTEC
Ver todo...
Servizo de restauración dos paramentos murais policromados do testeiro do muro sur do cruceiro do mosteiro de Santa María a Real de Oseira, concello de San Cristovo de Cea
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Adquisición de equipamento operativo consistente en 6 furgóns de útiles varios (FUV) de resposta rápida en emerxencias
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
Obra de mellora de envolventes térmicas do edificio do Hospital Meixoeiro en Vigo
SERGAS
Ver todo...
Obras de cambio a sala de caldeiras de biomasa e silo de pellets no IES Fragas do Eume de Pontedeume, susceptible de ser cofinanciado co P.O. FEDER Galicia 2014-2020
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de cambio a sala de caldeiras de biomasa e silo de pellets no IES da Cañiza no Concello da Cañiza, susceptible de ser cofinanciado co P.O FEDER Galicia 2014-2020
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obra de construción dun edificio para escola infantil de 3 unidades no concello de Paderne de Allariz
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Obra de acondicionamento e mellora da accesibilidade da escola infantil chalet rosa e construción du novo aulario no Concello de Pontedeume
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Servizos de dirección de execución material (DEM) e coordinación de saúde (CSS) da obra de construción do centro de saúde de Melide e obra de mellora de envolvente térmica ou de instalación de climatización e iluminación do centro de saúde das Pontes, parcialmente cofinanciado co P.O. FEDER Galicia 2014-2020
SERGAS
Ver todo...
Restauración pintura mural da nave principal (muro norte, muro sur e arco triunfal) da igrexa de San Vicente de Pinol, en Sober
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Suministración servidores para a evolución tecnolóxica do actual Sistema de Información Analítica da Consellería de Facenda
CIXTEC
Ver todo...
Servizo de dixitalización de cintas de vídeo de diveros formatos, co apoio da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Corporación Radio e Televisión de Galicia
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral de 2 CEIPs e 1 IES na provincia de Pontevedra (CEIP do Hío de Cangas, CEIP García Barbón de Vigo e IES Illa de Tambo de Marín), susceptibles de cofinanciación polo FEDER
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral de 2 CPIs e 1 IES na provincia de Pontevedra (CPI Cova Terreña de Baiona, CPI de Pontecesures e IES Ramón Cabanillas de Cambados), susceptibles de cofinanciación polo FEDER
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral de 3 centros na provincia de Ourense (CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo no Carballiño, e CEIP de Prácticas e IES O Couto en Ourense), susceptibles de cofinanciación polo FEDER
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral de 2 CEIPs na provincia de Ourense (CEIP Princesa de España en Verín e CEIP Condesa de Fenosa no Barco de Valdeorras), susceptibles de cofinanciación polo FEDER
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral de 2 CEIPs na provincia de Lugo (CEIP de Cervo en Cervo e CEIP de Foz nº 1 en Foz), susceptibles de cofinanciación polo FEDER
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral de 3 centros na provincia de Lugo (IES Muralla Romana de Lugo, CEIP de Casás de Lugo e CEIP Plurilingüe Santa María da Fonsagrada), susceptibles de cofinanciación polo FEDER
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral de 2 CEIPs e 1 IES na provincia da Coruña (CEIP Cruceiro de Canido de Ferrol, IES de Monelos na Coruña e CEIP Fogar de Carballo, susceptibles de cofinanciación polo FEDER
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral de 3 centros na provincia da Coruña (CEIP Vicente Otero Valcárcel de Carral, CEIP Raíña Fabiola de Santiago de Compostela e IES de Arzúa), susceptibles de cofinanciación polo FEDER
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Rehabilitación integral do edificio Rúa Gregorio Hernández de A Coruña
Axencia Galega de Infraestruturas
Ver todo...
Obras consolidación e conservación da Torre de Fírbeda ou da Forxa na Porqueira, Ourense
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Suministro de mobiliario de hospitalización con destino a varios hospitais do Servizo Galego de Saúde. AB-SER2-19-006
SERGAS
Ver todo...
Redacción do proxecto básico e de execución e dirección facultativa da climatización das plantas de hospitalización do hospital Meixoeiro en Vigo
SERGAS
Ver todo...
Asistencia técnica á dirección facultativa da obra de mellora do proceso de depuración da estación depuradora de augas residuais de Pracers en Pontevedra
Augas de Galicia
Ver todo...
Redacción dunha auditoría enerxética e do proxecto básico e de execución (incluido o estudo de seguridade e saúde) das obras de restauración e mellora da envolvente térmica do edificio posterior esquerdo do Complexo Administrativo de San Caetano
Secretaría Xeral Técnica Vicepresidencia
Ver todo...
Servizo de desenvolvemento de campañas de promoción dos servizos públicos galegos durante 2019 e 2020
Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio
Ver todo...
Servizo de desenvolvemento do sistema de información que permita obter as actuacións tributarias, contables e administrativas vinculadas a un contribuinte
CIXTEC
Ver todo...
Adquisición 2 vehículos anfibios a motor de oito rodas, con tracción total, para a atención a emerxencias
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de mellora do proceso de depuración da estación depuradora de augas residuais de Praceres. Pontevedra
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de redacción do plan director de saneamento do núcleo urbano de Lalín
Augas de Galicia
Ver todo...
Redacción do plan director e do proxecto básico e de execución de actuacións urxentes e posta en valor da igrexa e do mosteiro de San Pedro de Rocas
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obra de mellora da envolvente térmica e das instalacións de climatización e iluminación do centro de saúde das Pontes. AB-SER3-19-017
SERGAS
Ver todo...
Servizo de desenvolvemento actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de saneamento da Malata. Ferrol
Augas de Galicia
Ver todo...
Itinerario peonil e ciclista na AC-116.AC-114-Meirás P.Q 6+500-12+030
Axencia Galega de Infraestruturas
Ver todo...
Fomento da mobilidade sostible. Senda na LU-612. Treito: antiga estrada de Santiago-Toiriz
Axencia Galega de Infraestruturas
Ver todo...
Servizo de apoio técnico ao desenvolvemento do proxecto DICO Minset
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Suministro equipamento electromédico con destino a varios hospitais do Servizo Galego de Saúde AB-SER2-19-004
SERGAS
Ver todo...
Substitución de carpintería exterior e mellora de envolventes térmicas do edificio do Hospital da Costa-Burela AB-SER3-19-015
SERGAS
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación do colector interceptor e tanque de tormentas en Rianxo
Augas de Galicia
Ver todo...
Obra de rehabilitación enerxética no CEIP Plurilingüe Virxe do Carme de Burela
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Elaboración do proxecto e execución da obra de mellora do proceso de depuración da estación depuradora de augas residuais de Pracers, Pontevedra
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de deseño, desenvolvemento, implementación e demostración dunha plataforma de experiencias tecnolóxicas interactivas no ámbito formativo para nenas e nenos entre 6 e 16 anos
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo codirección (70%) nas obras de construción do novo CEIP Sagrado Corazón de Lugo
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Servizo de coordinación de seguridade e saúde da obra da terminal de autobuses integrada na nova estación intermodal de Vigo
Dirección Xeral de Mobilidade
Ver todo...
Servizo para o control e vixilancia da obra da terminal de autobuses integrada na nova Estación Intermodal de Vigo
Dirección Xeral de Mobilidade
Ver todo...
Obras de ampliación do CPI Plurilingüe de Vedra (A Coruña)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Obras de adecuación e ampliación da escola infantil de Cedeira do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e integrada na Rede de Escolas Infantís de Galicia
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Obras rehabilitación dun inmoble para escola infantil das Neves do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e integrada na Rede de Escolas Infantís de Galicia
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Obra terminal de autobuses integrada na nova estación intermodal de Vigo
Dirección Xeral de Mobilidade
Ver todo...
Asistencia técnica á dirección facultativa da obra de ampliación da estación depuradora de augas residuais de Rianxo
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de deseño e execución das campañas de divulgación e promoción do turismo de natureza sostible e educación ambiental na rede de parques naturais de Galicia.
Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Ver todo...
Servizo de actuacións de ordenación do uso público e divulgación dos valores naturais do monumento natural da Praia das Catedrais.
Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Ver todo...
Itinerario peonil e ciclista na AC-543.Treito: Roxos-Aldea Nova, p.q. 4+850-5+040
Axencia Galega de Infraestruturas
Ver todo...
Obras de construción do Centro Integral de Saúde no Barrio da Residencia (Lugo)
Axencia Galega de Infraestruturas
Ver todo...
Obras para a construción dun novo CEIP no Revel-Vilalonga, no concello de Sanxenxo
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Ver todo...
Proxecto de construción de sinalización e mellora do Camiño da Vía da Prata ou Camiño Mozárabe
Axencia de Turismo de Galicia
Ver todo...
Servizo de deseño e execución das campañas de divulgación e promoción do turismo de natureza sostible e educación ambiental dende as aulas da natureza de Galicia (Centro do Courel e Centro de Siradella)
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Servizo de deseño, desenvolvemento, implementación e demostración dunha plataforma de experiencias tecnolóxicas interactivas no ámbito formativo para nenas e nenos entre 6 e 16 anos
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Suministración de 2 motos acuáticas con remolque de transporte e padiola de rescate para prevención e actuación en emerxencias, mobilizadas e coordinadas dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...