Subvencións Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Subvencións Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

« Atrás
Descrición Contido
Ampliación prazo execución proxectos axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada)
DOG 20/08/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación prazos máximos de execución e de presentación da xustificación e solicitude de cobramento da convocatoria das axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados coa COVID-19
DOG 29/09/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados coa COVID-19
DOG 26/05/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Concesión subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 30/09/2021 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Ampliación prazo máximo para resolver e publicar resolución convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 05/08/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación prazo de execución dos proxetos e de presentación da solicitude de cobramento axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas)
DOG 05/08/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Modificación data límite para execución e xustificación investimentos subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021 e se procede á selección de entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións
DOG 12/08/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Concesión axudas a entidades locais asinantes do pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable
DOG 30/07/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Rectificación erro material concesión axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024
DOG 28/07/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Modificación prazos execución subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 27/07/2021 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Convocatoria subvencións para adxudicación equipamentos de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos
DOG 23/07/2021 Órgano gestor: Dirección Xeral de Emerxencias e Interios
Ver todo...
Ampliación prazo execución dos proxectos e da presentación da solicitude de cobramento das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios)
DOG 13/07/2021 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021 e se procede á selección de entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións
DOG 12/07/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Modificación data límite para execución e xustificación investimentos subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021 e se procede á selección de entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións
DOG 29/06/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazo execución subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021
DOG 14/06/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación crédito dispoñible para o ano 2021 convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 04/06/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital (Programa Conecta hubs)
DOG 28/05/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Corrección de erros convocatoria axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2020)
DOG 14/05/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2020)
DOG 18/06/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Modificación convocatoria subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidsade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 10/05/2021 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Convocatoria subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 9/03/2020 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Concesión axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas)
DOG 04/05/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Programa Innova Peme)
DOG 5/05/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Requerimento emenda documentación convocatoria axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024
DOG 06/05/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Corrección de erros concesión axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 13/04/2021 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Convocatoria axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2021_2022
DOG 26/03/2021 Órgano Xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 9/03/2021 Órgano Xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 6/08/2020 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Concesión axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (Programa Re-acciona)
DOG 15/03/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 9/03/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 6/08/2020 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024
DOG 11/03/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Concesión axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 8/03/2021 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 30/11/2020 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Convocatoria axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 27/08/2020 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 9/03/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 6/08/2020 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, anos 2020, 2021 e 2022
DOG 25/02/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Inclusión Social
Ver todo...
Convocatoria axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital (Programa Conecta hubs)
DOG 15/02/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Convocatoria axudas a entidades locais asinantes do pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable
DOG 10/02/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Corrección de erros convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 01/02/2021 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende
DOG 8/01/2021 Órgano gestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (Programa Re-acciona)
DOG 27/01/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación orzamento, prazo máximo de execución e de presentación da solicitude de cobramento axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19)
DOG 27/10/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Corrección de erros bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021
DOG 21/10/2020 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazo máximo de execución e o de presentación da solicitude de cobramento establecidos na Resolución do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor,
DOG 21/10/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación prazo máximo de execución e o de presentación da solicitude de cobramento establecidos na Resolución do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor
DOG 21/10/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Resolución concesión axudas para investimentos na mellora das infraestruturas e do equipamiento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 07/10/2020 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Convocatoria axudas para o fortalecemento dos centros de xeración de coñecemento aliñados cos retos estratéxicos e prioridades identificadas na Estratexia RIS3 de Galicia
DOG 29/09/2020 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Resolución concesión axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3
DOG 28/09/2020 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Ampliación prazo execución dos proxectos e da presentación da solicitude de cobramento das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios)
DOG 17/06/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para investimentos na mellora das infraestruturas e do equipamiento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 16/07/2020 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021
DOG 01/07/2020 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor
DOG 25/06/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor
DOG 19/06/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19)
DOG 18/06/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (Programa Re-acciona)
DOG 2/06/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, anos 2020, 2021 e 2022
DOG 11/05/2020 Órgano xestor: Dirección Xeral de Inclusión Social
Ver todo...
Convocatoria axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3
DOG 19/02/2020 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Convocatoria axudas para o fortalecemento dos centros de xeración de coñecemento aliñados cos retos estratéxicos e prioridades identificadas na Estratexia RIS3 de Galicia
DOG 18/02/2020 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Convocatoria axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023
DOG 18/02/2020 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimento emendas axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende). Segunda convocatoria
DOG 12/02/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas aos proxectos de investimento empresarial
DOG 03/02/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria Premios y ayudas a los proyectos agrupados industria 4.0 en Galicia 2020
DOG 31/01/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios)
DOG 29/01/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas)
DOG 29/01/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Resolución concesión axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 16/10/2019. Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvencións realización auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos
DOG 20/01/2020. Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social
DOG 17/01/2020. Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión axudas á dixitalización Industria 4.0
DOG 15/01/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Resolución concesión axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia
DOG 13/01/2020. Órgano xestor: Secretaría Xeral de Universidades
Ver todo...
Convocatoria axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada)
DOG: 08/01/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Resolución concesión axudas para o programa industrias do futuro 4.0
DOG 30/12/2019. Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Resolución concesión axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais
DOG 27/12/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión axudas posta en marcha casas niño
DOG 24/12/2019. Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Ampliación prazo xustificación axudas para o programa industrias do futuro 4.0
DOG 19/12/2019 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Resolución concesión axudas investimento na mellora de infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de corporacións locais
DOG 22/11/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimento emendas axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais
DOG 15/11/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión axudas investimento na mellora de infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 14/11/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimento emendas axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 16/10/2019 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Requerimento emenda documentación axudas investimento na mellora de infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de corporacións locais (Xefatura Territorial A Coruña)
DOG 09/10/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimento emenda documentación axudas investimento na mellora de infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de corporacións locais (Xefatura Territorial de Lugo)
DOG 09/10/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimento emenda documentación axudas investimento na mellora de infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de corporacións locais (Xefatura Territorial Ourense)
DOG 09/10/2019. Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimento emenda documentación axudas investimento na mellora de infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de corporacións locais (Xefatura Territorial Vigo)
DOG 09/10/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Requerimentos emenda documentación convocatoria axudas posta en marcha casas niño
DOG 7/10/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Corrección erros convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os ano 2019 e 2020
DOG 2/10/2019 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazo execución subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica
DOG 2/10/2019 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazo execución Convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas
DOG 2/10/2019 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Concesión axudas execución accións de promoción exterior das empresas galegas, Galicia Exporta Empresas
DOG 26/09/2019. Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación do Sistema Universitario de Galicia
DOG 25/09/2019. Órgano xestor: Secretaría Xeral de Universidades
Ver todo...
Ampliación prazo execución subvencións realización auditorías enerxéticas, implantación sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos
DOG 19/09/2019. Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os ano 2019 e 2020
DOG 13/09/2019 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria axudas investimento na mellora de infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 23/08/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Convocatoria axudas económicas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e outros contornos laborais
DOG 20/08/2019 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3
DOG 13/08/2019. Órgano xestor:GAIN
Ver todo...
Resolución concesión axudas á dixitalización Industria 4.0
DOG 12/08/2019. Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Corrección de erros axudas investimento na mellora de infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 08/08/2019. Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Convocatoria axudas investimento na mellora de infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 dependentes de entidades privadas de iniciativa social
DOG 06/08/2019. Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión axudas servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019)
DOG 2/08/2019. Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas posta en marcha casas niño
DOG 29/07/2019. Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...