Subvencións Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

« Atrás
Descrición Contido
Bases reguladoras subvencións fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea
DOG 11/07/2019. Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Resolución axudas para o programa industrias do futuro 4.0
DOG 28/06/2019. Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Resolución concesión axudas servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019)
DOG 26/06/2019. Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Requerimento emendas axudas execución accións de promoción exterior das empresas galegas, Galicia Exporta Empresas
DOG 10/06/2019. Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Requerimento emendas obradoiros e axudas á dixitalización Industria 4.0
DOG 06/06/2019 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Resolución concesión axudas servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019)
DOG 27/05/2019 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica
DOG 16/05/2019. Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria axudas comunidades de propietarios de edificios de vivendas protexidas promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo ao obxecto de realizar actuacións de mellora enerxética
DOG 30/04/2019. Órgano xestor: IGVS
Ver todo...
Convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas
DOG 26/04/2019. Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Requerimento emendas axudas execución accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas, Galicia Exporta Organismos Intermedios
DOG 23/04/2019 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 17/04/2019. Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvencións adxudicación equipamento de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos
DOG 18/03/2019. Órgano xestor: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Ver todo...
Convocatoria axudas para o programa Industrias do futuro 4.0
DOG 8/02/2019. Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Convocatoria axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3
DOG 8/02/2019 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Corrección de erros. Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3
DOG 26/02/2019 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Convocatoria axudas aos proxectos de investimento empresarial
DOG 18/01/2019. Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria obradoiros e axudas á dixitalización Industria 4.0
DOG 11/01/2019 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019)
DOG 10/01/2019 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Corrección erros. Axudas servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019)
DOG 25/01/2019 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Modificacion. Axudas servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona TIC 2019)
DOG 29/01/2019 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvencións realización auditorías enerxéticas, implantación sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectoras industria e servizos
DOG 09/01/2019 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Redistribución dos créditos orzamentarios por epígrafes subvencións realización auditorías enerxéticas, implantación sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos
DOG 22/05/2019 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Resolución de concesión subvencións realización auditorías enerxéticas, implantación sistemas de xestión e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos
DOG 23/05/2019 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria axudas execución accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas, Galicia Exporta Organismos Intermedios
DOG 07/01/2019 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas execución accións de promoción exterior das empresas galegas, Galicia Exporta Empresas
DOG 07/01/2019  Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...