Subvencións Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

« Atrás
Descrición Contido
Resolución concesión subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade (ampliación dotación orzamentaria)
DOG 24/07/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero
Ver todo...
Convocatoria axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia
DOG 05/07/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Resolución subvencións entidades locais da Comunidade Autónoma para a promoción da igualdade
DOG 20/06/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria subvencións destinadas a confederacións, federacións e a entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na CC.AA de Galicia
DOG 13/06/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Recursos Económicos
Ver todo...
Corrección de erros Programa Emprega Muller para a contratación por conta allea
DOG 04/06/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Resolución concesión subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
DOG 27/05/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero
Ver todo...
Convocatoria axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade
DOG 22/05/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria subvencións entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá
DOG 10/04/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Ver todo...
Requerimento emendas subvencións entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade
DOG 8/05/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción  da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria subvencións entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade
DOG 8/02/2019. Órgano xestor: Subdirección General de Promoción de la Igualdad
Ver todo...
Convocatoria axudas apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+I
DOG 30/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción  Científica e Tecnolóxica Universitaria
Ver todo...
Corrección de erros. Axudas apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+I
DOG 12/04/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria
Ver todo...
Resolución axudas apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+I
DOG 21/05/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria
Ver todo...
Convocatoria programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal
DOG 28/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Relacións Laborais
Ver todo...
Corrección de erros. Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal
DOG 31/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Relacións Laborais
Ver todo...
Convocatoria subvencións para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción do emprego autónomo
DOG 25/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Corrección de erros. Subvencións para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción do emprego autónomo
DOG 29/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Convocatoria subvencións entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidas a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral
DOG 10/01/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero
Ver todo...
Convocatoria subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
DOG 25/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero
Ver todo...