Normativa común Normativa común

Atrás

Regulamento de execución (UE) nº 821/2014 da Comisión de 28 de xullo de 2014

Regulamento de execución (UE) nº 821/2014 da Comisión de 28 de xullo de 2014
29/07/2014

Regulamento de execución (UE) nº 821/2014 da Comisión do 28 de xullo de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ás modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e comunicación das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de datos