Normativa común Normativa común

Atrás

Regulamento (UE, EURATOM) n 1311/2013 do Consello do 2 de decembro de 2013

Regulamento (UE, EURATOM) nº 1311/2013 do Consello do 2 de decembro de 2013
20/12/2013

Regulamento (UE,  UERATOM)  nº 1311/2013 do Consello do 2 de decembro de 2013 polo que se  establece o marco financeiro plurianual para o período 2014-2020