Normativa común Normativa común

Atrás

Versión consolidada-Reglamento (UE) n 651 da Comisión do 17 de xuño de 2014

Versión consolidada-Regulamento (UE) nº 651 da Comisión do 17 de xuño de 2014
26/06/2014

Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión do 17 de xuño de 2014 polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.