Normativa común Normativa común

Atrás

Versión consolidada-Regulamento de execución (UE) 2015/207 da Comisión de 20 de xaneiro de 2015

Versión consolidada-Regulamento de execución (UE) 2015/207 da Comisión de 20 de xaneiro de 2015
13/02/2015

Regulamento de execución (UE) 2015/207 da Comisión do 20 de xaneiro de 2015 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos modelos do informe de evolución, a presentación da información sobre un gran proxecto, o plan de acción conxunto, os informes de execución para o obxectivo de investimento en crecemento e emprego, a declaración de fiabilidade, a estratexia de auditoría, o ditame de auditoría e o informe de control anual e a metodoloxía para levar a cabo o análise custo-beneficio, e de conformidade co Regulamento (UE) nº 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta ao modelo dos informes de execución para o obxectivo de cooperación territorial europea