Formulario de contacto

Para poder enviar unha achega de maneira rápida e sinxela tan só débese encher o seguinte formulario:

Empresa
Persoa de contacto
Texto de verificación
O tratamento dos datos de caracter personal que se realice a través destes portais estarán suxeitos ó establecido na ligazón específica "Regulamento de Protección de Datos de Carácter Persoal"
As consultas e respostas realizadas a través deste apartado non teñen a consideración de "información" para os efectos establecidos no Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo que se regula a atención á cidadanía no sector público autonómico de Galicia