Subvenciones Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Subvenciones Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

« Atrás
Descripción Contenido
Corrección de erros encomenda de xestión á Empresa de Transformación Agraria, S.A, S.M.E, M.P (Tragsa) para as obras de recuperación, restauración e limpeza de puntos de vertedura incontrolada en diferentes concellos de Galicia para o ano 2021
DOG 9/03/2021 Órgano gestor: Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Encargo de gestión a la Empresa de Transformación Agraria, S.A, S. M.Y, M. P ( Tragsa) para las obras de recuperación, restauración y limpieza de puntos de vertido incontrolado en diferentes ayuntamientos de Galicia para el año 2021
DOG 1/03/2021 Órgano gestor: Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Resolución de 8 de enero de 2020 por la que se da publicidad a un encargo de gestión, por la que se encargan al medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. ( Tragsa) las obras de recuperación, restauración, adecuación y limpieza de puntos de vertido incontrolado en diferentes ayuntamientos de Galicia para el año 2020
DOG 23/01/2020 Órgano gestor: Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
Ver todo...