Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Atrás

Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de implantación de tratamento secundario na estación depuradora de augas residuais de Vilaboa. Vilaboa (Pontevedra) - OH.336.1173. Clave do expediente: OH.736.1232

Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de implantación de tratamento secundario na estación depuradora de augas residuais de Vilaboa. Vilaboa (Pontevedra) - OH.336.1173. Clave do expediente: OH.736.1232
Augas de Galicia