Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

« Atrás
Descripción Contenido
Obras de rehabilitación integral en el IES de Catabois de Ferrol (A Coruña)
Secretaría General Técnica Consellería de Cultura, Educación y Universidad
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral en el CEIP Manuel Respino de A Rúa (Ourense)
Secretaría General Técnica Consellería de Cultura, Educación y Universidad
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela
Secretaría General Técnica Consellería de Cultura, Educación y Universidad
Ver todo...
Expte.74/2021 Contratación das obras de substitución de carpinterías exteriores e outras actuación de acondicionamento na Escola Infantil "Marisma de Santan Mariña", Redondela (Pontevedra)
Axencia Galega de Servizos Sociais
Ver todo...
Melloras estruturais para a redución do risco de inundación da área de risco potencial significativo de inundación (ARPSI) fluvial ES014-CP-05-02-11 Río Ulla e Río Sar. 5 Lotes. Clave do expediente OH.788.427
Augas de Galicia
Ver todo...
Contratación da obra de substitución de cubertas en 2 escolas infantís por lotes da provincia de Pontevedra (lote 1:EI Bouzas e lote 2: EI Relfas de Vigo)
Axencia Galega de Servizos Sociais
Ver todo...
Obra de melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase III. Colectores xerais. Cabanas (A Coruña). Clave do contrato. OH.315.1074.
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e acción de coordinación empresarial no marco da actuación de melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase III. Colectores xerais. Cabanas (A Coruña) - OH.315.1074. Clave do expediente: OH.715.1197.
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase III. Colectores xerais. Cabanas (A Coruña) - OH.315.1074. Clave do expediente: OH.715.1196.
Augas de Galicia
Ver todo...
Subministración de equipamento para as emerxencias que vai a ser destinado a aqueles concellos galegos de menos de 50.000 habitantes que teñan agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) inscritas no Rexistro de Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia
Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Ver todo...
Servizo para a redacción do proxecto construtivo da obra de mellora da estación de bombeo de Mogor. Marín (Pontevedra). Clave do expediente: OH.736.1211
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de escavación, consolidación e acondicionamento no castelo da Pena, en Xinzo de Limia (Ourense),
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Traballos de posta en valor das estruturas arqueolóxicas dos Principia e da Via Principalis no Campamento Romano de Ciadella, concello de Sobrado (A Coruña)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Servicio para la redacción del proyecto constructivo de nuevo bombeo y depósito de retención de Relleno. Poio (Pontevedra). Clave del expediente: OH.736.1212.
Ver todo...
AB-SER1-21-022. La contratación del Servicio de evolución, migración, implantación, administración y soporte de herramientas de apoyo a procesos de gestión de tecnologías de la información
Servicio Gallego de Salud
Ver todo...
Suministro de seis (6) equipos completos de excarcelación para corte, separación, elevación y tracción de altas prestaciones para tareas de rescate y actuaciones en emergencias (lote 1), y de herramientas eléctricas para trabajo autónomo en tareas de rescate a personas atrapadas en zonas de difícil acceso (lote 2)
Agencia Gallega de Emergencias
Ver todo...
Obra de implantación de tratamiento secundario en la estación depuradora de aguas residuales de Vilaboa. Vilaboa (Pontevedra). Clave del expediente: OH.336.1173
Augas de Galicia
Ver todo...
AB-SER1-21-027. La contratación del servicio de modernización de plataforma, administración, implantación y soporte de la gestión de identidades en el Servicio Gallego de Salud
Servicio Gallego de Salud
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Virxe do Corpiño de Begonte (Lugo)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Subministración de equipamento operativo consistente en vehículos de primeira saída para a atención ás emerxencia. Esta licitación desagrégase en 3 lotes: LOTE 1: Adquisición de catro (4) vehículos tipo autobomba rural pesada (BRP) LOTE 2: Adquisición de tres (3) vehículos tipo autobomba urbana lixeira (BUL) LOTE 3: Adquisición de tres (3) furgóns de servizos varios (FSV) de primeira saída
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
AMT-2021-0019:Subministración dunha plataforma para o almacenamento NAS para a Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Reforma interior e reorganización da ocupación do complexo administrativo de San Caetano. Fase 1-A. Rehabilitación e reforma da envolvente para a mellora enerxética do edificio posterior esquerdo
Axencia Galega de Infraestruturas
Ver todo...
Suministro de equipamiento en la escuela infantil de Salvaterra de Miño
Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar
Ver todo...
Suministro de equipamiento en la escuela infantil de Paderne de Allariz
Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP de Portonovo en Sanxenxo (Pontevedra)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
AMT-2021-0043:Subministración de armarios, cableado e unidades de distribución de potencia (PDU) para o CPD Integral da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo de redacción dos proxectos construtivos de melloras estruturais para a redución do risco de inundación da área de risco potencial significativo de inundación (ARPSI) fluvial ES014-CO-10-01-04 río Anllóns. Carballo ( A Coruña). 3 Lotes
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0054:Servizo de implantación e posta en funcionamento dos proxectos tecnolóxicos no eido do plan e-Mobility 2021 2.0
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0041:Acordo marco para a subministración e servizo de instalación de kits de aula dixital para centros educativos no marco do proxecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo para a caracterización hidromorfolóxica e o inventario de infraestruturas de defensa lonxitudinal e infraestruturas de drenaxe transversal, nas áreas con risco potencial significativo de inundación (ARPSIs) da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Clave do expediente: OH.788.424
Augas de Galicia
Ver todo...
AB-SER3-21-016. Reforma Instalación de climatización das plantas de hospitalización no Hospital de Meixoeiro en Vigo
SERGAS
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo (Lugo),
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Servizo para a redacción do proxecto construtivo de adecuación da capacidade de transporte da auga residual da estación de bombeo de Cocheiras á capacidade da estación depuradora de Praceres. Pontevedra (Pontevedra).
Augas de Galicia
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP de Figueiroa na Estrada (Pontevedra
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Xoaquín Loriga en Lalín (Pontevedra)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Subministración de dous (2) vehículos tipo furgoneta con tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia)
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
CXT-2021-0007:Expediente para a contratación do servizo de desenvolvemento, evolución e coordinación das funcionalidades do sistema de información que permita obter as actuacións tributarias, contables e administrativas vinculadas a un contribuínte (DELFOS
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo de redacción do proxecto construtivo da actuación do novo bombeo e depósito de retención de A Seca e mellora da estación de bombeo de augas residuais (EBAR) de Porto Campelo. Poio (Pontevedra). OH.736.1210
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de actuacións de ordenación do uso público e divulgación dos valores naturais do monumento natural da Praia das Catedrais
Dirección Xeral do Patrimonio Natural
Ver todo...
Servizo de deseño e execución das campañas de divulgación e educación ambiental dende a Aula de natureza de Siradella (Centro de Siradella)
Dirección Xeral do Patrimonio Natural
Ver todo...
Actuacións de mellora das humidades no santuario de Nosa Señora das Virtudes de Arante, Ribadeo (Lugo)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
AMT-2021-0030:Subministración dunha plataforma de protección ante ataques de denegación de servizo para a Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Subministración de dous (2) vehículos tipo furgoneta con tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
AMT-2021-0050:Servizo de desenvolvemento dun sistema de información para a xestión do censo ampliado de residentes en centros de maiores e discapacitados
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0037:Subministración de equipamento audiovisual para a Administración de Xustiza
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, de Servizos de seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais. Expediente AMT-2021-0044
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Campañas de promoción dos servizos públicos galegos desde a óptica da Facenda común e de publicidade dos PO FEDER e FSE Galicia 2014-2020 durante 2021 e 2022
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Facenda e Administración Pública
Ver todo...
Subministración de mobiliario e material didáctico para a Escola Infantil de Cedeira
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Suministro e instalación de Salas de Rayos X Digitales con destino a diversos Centros del Servicio Gallego de Salud, parcialmente cofinanciada por la Unión Europea en un 80% en el marco del programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020
SERGAS
Ver todo...
Servizo para a asistencia técnica á dirección facultativa da obra de mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro
Augas de Galicia
Ver todo...
Obras de mellora da eficiencia enerxética no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo
Secretaría Xeral Técnica Vicepresidencia
Ver todo...
Subministración dunha solución de protección avanzada para o posto cliente
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de mellora das liñas de tratamento da estación depuradora de augas residuais de Viveiro. Viveiro (Lugo)
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0032:Acuerdo marco con un único empresario, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación común, del suministro de ordenadores personales para centros educativos en el marco del Proyecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
229/10000 AMT-2021-0031:Acuerdo marco con un único empresario, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación común, del suministro de ordenadores portátiles para centros educativos en el marco del Proyecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
229/10000 AMT-2021-0031:Acuerdo marco con un único empresario, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación común, del suministro de ordenadores portátiles para centros educativos en el marco del Proyecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0006:Servicio de desarrollo de herramientas para la tramitación electrónica integral de la Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0028:Acuerdo marco con un único empresario en cada lote, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación común, del suministro de equipamiento para centros educativos en el marco del proyecto Abalar Edixgal
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0027:Acuerdo marco con un único empresario, sujeto a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación común, del suministro de equipamiento para alumnado en el marco del Proyecto Abalar- Edixgal
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0026:Servicio de coordinación y gestión del sistema corporativo de información geográfica de la Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2020-0092:Servicio de desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema integral de gestión y tramitación de la oferta de transporte público de galicia y oficina virtual, OTRANS
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2020-0086:Servicio de desarrollo y soporte de una plataforma de gestión avanzada de explotaciones agrarias
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AB-SER2-20-023. Suministro de mobiliario clínico con destino a los servicios de Medicina Nuclear y de Oncología Radioterápica del Hospital Meixoeiro de Vigo.
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
AB-SER2-20-025. Suministro de un Ecógrafo altas prestaciones con destino a la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Meixoeiro de Vigo.
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
AB-SER2-20-020. Suministro de equipamiento electromédico con destino a los servicios de Medicina Nuclear y de Oncología Radioterápica del Hospital Meixoeiro de Vigo.
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
AB-SER2-20-016. Suministro de equipamiento de cirugía y ORL con destino al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
CXT-2020-0046:Subministración de equipamento para a posta en marcha dunha plataforma de virtualización hiperconvergente para o posto de traballo da Consellería de Facenda
Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC)
Ver todo...
Obras de restauración y conservación del monasterio de Xunqueira de Espadanedo, Ourense
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de ampliación y rehabilitación de un edificio para escuela infantil en el Ayuntamiento de A Guarda
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Suministro de equipación en la escuela infantil de las Nieves
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Vigo
Secretaría Xeral Técnica Vicepresidencia
Ver todo...
Servicio para el desarrollo de actividades preventivas y acciones de coordinación empresarial en el marco de la actuación de mejora de las lineas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro. Viveiro (Lugo)
Augas de Galicia
Ver todo...
Servicio para la asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de mejora de las lineas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro
Augas de Galicia
Ver todo...
Subministración de una solución de protección avanzada para el puesto cliente
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Suministro e instalación de Salas de Rayos X Digitales con destino a diversos Centros del Servicio Gallego de Salud, parcialmente cofinanciada por la Unión Europea en un 80% en el marco del programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020
SERGAS
Ver todo...
Suministro de mobiliario y material didáctico para la Escuela Infantil de Cedeira
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Servicio de diseño y ejecución de las campañas de divulgación de los valores de los espacios protegidos, la biodiversidad y educación ambiental desde el aula de la Naturaleza de Galicia - El Veral
Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Ver todo...
Convocatoria ayudas a la inversión para infraestructuras locales (Programa de centros de fabricación avanzada)
DOG: 08/01/2020 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Servicio de implantación de la administración electrónica judicial en Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Vigo
Secretaría Xeral Técnica Vicepresidencia
Ver todo...
Servicio para el desarrollo de actividades preventivas y acciones de coordinación empresarial en el marco de la actuación de mejora de las líneas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro. Viveiro (Lugo)
Augas de Galicia
Ver todo...
Servicio para la asistencia técnica a la dirección facultativa de la obra de mejora de las líneas de tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Viveiro
Augas de Galicia
Ver todo...
Suministro de mobiliario y material didáctico para la Escuela Infantil de Cedeira
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Suministro de una solución de protección avanzada para el puesto cliente
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Suministro e instalación de Salas de Rayos X Digitales con destino a diversos Centros de él Servicio Gallego de Salud, parcialmente cofinanciada por lana Unión Europea en un 80% en él marco de él programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020
SERGAS
Ver todo...
Resolución concesión ayudas para el programa industrias del futuro 4.0
DOG 30/12/2019. Órgano gestor: GAIN
Ver todo...
Resolución concesión ayudas económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y otros entornos laborales
DOG 27/12/2019 Órgano gestor: Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Resolución concesión ayudas para la puesta en marcha de casas nido
DOG 24/12/2019. Órgano gestor: Dirección general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
Ver todo...
Ampliación plazo justificación ayudas para el programa industrias del futuro 4.0
DOG 19/12/2019 Órgano gestor: GAIN
Ver todo...
Obras de restauración de la Sancristía Mayor de la catedral de Ourense, ayuntamiento de Ourense
Dirección General de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras de rehabilitación energética del CPI de la Cañiza en el Ayuntamiento de La Cañiza (Pontevedra), susceptible de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollon Regional
Secretaría General Técnica Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación energética del CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán de Xove (Lugo), susceptible de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Secretaría General Técnica Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación energética del CEIP Plurilingüe de Palmeira en Ribeira (A Coruña), susceptible de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Secretaría General Técnica Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional
Ver todo...
Obras de rehabilitación energética del CEIP del Carballal de Marín (Pontevedra), susceptible de cofinanciación polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Secretaría General Técnica Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional
Ver todo...
Subministro, instalación y puesta en funcionamiento de una plataforma digital de información para la red de Oficinas de Turismo de Galicia
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
Ver todo...
Obras para las actuaciones de reparación, restauración y trabajos de conservación preventiva en la iglesia de San Juan de Portomarín, Portomarín (Lugo)
Dirección General de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obras segunda fase de restauración de la iglesia de Santa Baia de Palio (paramentos e tribuna), en Lalín (Pontevedra)
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Servicio de coordinación de los sistemas de análisis y almacén de información corporativo
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Suministro de ampliación de almacenamiento para la aplicación EVA
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia
Ver todo...
Servicio para la redacción del proyecto de la terminal de autobuses integrada en la estación intermodal de Lugo, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014 2020 (Expediente 26/2019 M).
Dirección General de Mobilidad
Ver todo...