Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020: O FSE inviste no teu futuro Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020: O FSE inviste no teu futuro

Neste apartado poderá accederse ás distintas campañas publicitarias realizadas en relación co Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.

Igualmente terase acceso a unha serie de vídeos nos que se difunden distintas actuacións financiadas dentro do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020.