Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Contratos Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

« Atrás
Descrición Contido
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de mellora do espazo fluvial do rego Gondomil no cruce coa estrada EP-8702. Catoira (Pontevedra) - OH.436.1220. Clave do expediente: OH.736.1247
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de tanque de tormentas de Pontiñas e colectores interceptores. Lalín (Pontevedra) - OH.336.1209. Clave do expediente: OH.736.1251
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de tanque de tormentas de Pontiñas e colectores interceptores. Lalín (Pontevedra) - OH.336.1209. Clave do expediente: OH.736.1250
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de mellora do sistema de saneamento no concello de Vilagarcía de Arousa. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) - OH.336.1145PC. Clave do expediente: OH.736.1244
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de mellora do sistema de saneamento no concello de Vilagarcía de Arousa. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) - OH.336.1145PC. Clave do expediente: OH.736.1243
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de colectores xerais e nova estación depuradora de augas residuais de Foz. Foz (Lugo) - OH.327.661. Clave do expediente: OH.727.699
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de colectores xerais e nova estación depuradora de augas residuais de Foz. Foz (Lugo) - OH.327.661. Clave do expediente: OH.727.700
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de adecuación do tratamento secundario e terciario e outras actuacións de mellora na estación depuradora de augas residuais de Tragove. Cambados (Pontevedra) - OH.336.1191. Clave do expediente: OH.736.1246
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de adecuación do tratamento secundario e terciario e outras actuacións de mellora na estación depuradora de augas residuais de Tragove. Cambados (Pontevedra) - OH.336.1191. Clave do expediente: OH.736.1245
Augas de Galicia
Ver todo...
Fomento da mobilidade sostible. Senda na OU-101. Treitos: A Medorra (P.Q. 7+750- 9+420) e Paiseo (P.Q. 13+780- 14+230), de clave OU/16/272.06. E/016/2022
Axencia Galega de Infraestructuras
Ver todo...
Obras de mellora das condicións de humidade dos muros da igrexa de San Xiao de Lobios, Sober (Lugo)
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Senda na OU-536. Treitos: As Vendas (P.Q. 11+890- 12+810) e Santa Baia (P.Q.9+100-11+120), de calve OU/16/274.06. E/017/2022
Axencia Galega de Infraestructuras
Ver todo...
Servizo para a concienciación e divulgación do risco de inundación e sinalización das áreas con risco potencial significativo de inundación da demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Clave do expediente: OH.788.439
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de restauración de diversos bens artísticos da igrexa do colexio do Cardeal de Monforte de Lemos (3 lotes)
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obra de mellora do espazo fluvial do rego Gondomil no cruce coa estrada EP-8702. Catoira (Pontevedra). Clave do expediente: OH.436.1220
Augas de Galicia
Ver todo...
Suministro de equipación en la escuela infantil de A Guarda del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar
Consorcio Galego de Servicios de Igualdad y Bienestar
Ver todo...
Obras para a posta en valor da cloaca do cubo VI da muralla romana de Lugo
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Ver todo...
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de mellora do saneamento en Ver. Pontedeume (A Coruña) - OH.315.1087
Augas de Galicia
Ver todo...
Obra de tanque de tormentas de Pontiñas e colectores interceptores. Lalín (Pontevedra). Clave do expediente: OH.336.1209
Augas de Galicia
Ver todo...
AB-SER1-22-017. A contratación dos servizos de xestión e evolución da plataforma de servidores X86 do Servizo Galego de Saúde
SERGAS
Ver todo...
AB-SER1-22-011. A contratación dos servizos de xestión e evolución da plataforma de servidores UNIX, sistemas de almacenamento e ferramentas de monitoraxe e backup do Servizo Galego de Saúde
SERGAS
Ver todo...
Obra Proxecto de construción de sinalización e mellora do Camiño Sudeste-Via da prata. Trazado alternativo polos Pelamios; trazado alternativo por Costiña do Canedo e trazado alternativo por Oseira. (2022/002)
Axencia Turismo de Galicia
Ver todo...
Obra de mellora do sistema de saneamento no concello de Vilagarcía de Arousa. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Clave do expediente: OH.336.1145PC
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2022-0027:Servizo de evolución e adaptación do sistema de información de Historia Social Única Electrónica ao novo modelo de atención socio-sanitaria
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Fomento da Mobilidade Sostible. Itinerario peonil e ciclista na AC-214. Treito: A Xira-Cambre (PQ 7+220-8+540), de clave AC/20/009.06.2. E/056/2021
Axencia Galega de Infraestruturas
Ver todo...
Servizo de redacción do proxecto básico e de execución (PBE) e dirección de obra (DO) da restauración do ciborio e fachada sur da catedral de San Martiño de Ourense
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Obra de adecuación do tratamento secundario e terciario e outras actuacións de mellora na estación depuradora de augas residuais de Tragove. Cambados (Pontevedra). Clave do expediente: OH.336.1191
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo para a elaboración de documentos técnicos de identificación das principais ameazas dos valores naturais do medio acuático continental orixinadas por actuacións antropóxenas en Galicia e proposta de medidas para mellorar o seu estado de conservación
Dirección Xeral do Patrimonio Natural
Ver todo...
Obra Proxecto de execución e acondicionamento para o albergue de peregrinos da rede pública de albergues do Camiño de Santiago en Galicia, na Casa do Mar no porto de Ferrol, concello de Ferrol (2022/007)
Axencia Turismo de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de saneamento e Celeiro e mellora da condución de vertido da estación depuradora de augas residuais de Viveiro. Viveiro (Lugo) - OH.327.616
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de saneamento de Celeiro e mellora da condución de vertido da estación depuradora de augas residuais de Viveiro. Viveiro (Lugo) - OH.327.616. Clave do expediente: OH.727.701
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa a obra de mellora do sistema de saneamento dos concellos de Cee e Corcubión. Cee (A Coruña) - OH.315.1195. Clave do expediente: OH.715.1256
Augas de Galicia
Ver todo...
Fomento da mobilidade sostible. Senda na PO-313. Treito: Pardavila-Cadro. P.Q. 3+330-4+130, de clave PO/17/057.06
Axencia Galega de Infraestruturas
Ver todo...
Elaboración do proxecto e execución da obra de colectores xerais e nova estación depuradora de augas residuais de Foz. Foz (Lugo). Clave do expediente: OH.327.661
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo para a concienciación e divulgación do risco de inundación e sinalización das áreas con risco potencial significativo de inundación da Demarcación hidrográfica Galicia-Costa. Clave do expediente: OH.788.432
Augas de Galicia
Ver todo...
Obra de Mellora do saneamento en Ver. Termo municipal de Pontedeume (A Coruña). Clave do expediente: OH.315.1087
Augas de Galicia
Ver todo...
Obra de mellora da drenaxe no Camiño das Monxas e no Camiño Pouquena en Sabarís. Baiona (Pontevedra). Clave do expediente: OH.336.1051
Augas de Galicia
Ver todo...
Obra de saneamento de Celeiro e mellora da condución de vertido da estación depuradora de augas residuais de Viveiro. Viveiro (Lugo). Clave do expediente: OH.327.616
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0073:Servizo para o desenvolvemento de novas funcionalidades e a evolución do sistema documental Aport@ (expediente tributario electrónico)
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación de implantación de tratamento secundario na estación depuradora de augas residuais de Vilaboa. Vilaboa (Pontevedra) - OH.336.1173. Clave do expediente: OH.736.1233.
Augas de Galicia
Ver todo...
Obra de mellora do sistema de saneamento dos concellos de Cee e Corcubión. Cee (A Coruña). Clave do expediente: OH.315.1195
Augas de Galicia
Ver todo...
Obra de melloras na estación depuradora de augas residuais de Comboa. Soutomaior (Pontevedra). Clave do expediente: OH.336.1165
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0076:Contrato mixto consistente na subministración dun sistema de analítica avanzada e na prestación do servizo consistente na súa posta en marcha, para a xestión, seguimento, control e detección da fraude tributaria
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de implantación de tratamento secundario na estación depuradora de augas residuais de Vilaboa. Vilaboa (Pontevedra) - OH.336.1173. Clave do expediente: OH.736.1232
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0107:Servizo de evolución, mantemento e soporte técnico da plataforma de administración xudicial electrónica da Administración de Xustiza en Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0093:Servizo de desenvolvemento de sistemas de información no eido de familia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0069:Subministración de sistemas de almacenamento para a Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
MT-2021-0106:Subministración de equipamento para a plataforma de backup da Xunta de Galicia,
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral do IES San Tomé de Freixeiro de Vigo (Pontevedra)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras rehabilitación integral do IES da Pobra do Caramiñal (A Coruña)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral do CPI de Padrenda-Crespos de Padrenda (Ourense)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral do CEIP Juan de Lángara y Huarte de Ferrol (A Coruña)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no IES As Lagoas de Ourense
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral do IES Blanco Amor de Ourense
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no IES de Catabois de Ferrol (A Coruña)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Manuel Respino da Rúa ( Ourense)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Expte.74/2021 Contratación das obras de substitución de carpinterías exteriores e outras actuación de acondicionamento na Escola Infantil "Marisma de Santan Mariña", Redondela (Pontevedra)
Axencia Galega de Servizos Sociais
Ver todo...
Melloras estruturais para a redución do risco de inundación da área de risco potencial significativo de inundación (ARPSI) fluvial ES014-CP-05-02-11 Río Ulla e Río Sar. 5 Lotes. Clave do expediente OH.788.427
Augas de Galicia
Ver todo...
Contratación da obra de substitución de cubertas en 2 escolas infantís por lotes da provincia de Pontevedra (lote 1:EI Bouzas e lote 2: EI Relfas de Vigo)
Axencia Galega de Servizos Sociais
Ver todo...
Obra de melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase III. Colectores xerais. Cabanas (A Coruña). Clave do contrato. OH.315.1074.
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e acción de coordinación empresarial no marco da actuación de melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase III. Colectores xerais. Cabanas (A Coruña) - OH.315.1074. Clave do expediente: OH.715.1197.
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de asistencia técnica á dirección facultativa da obra de melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase III. Colectores xerais. Cabanas (A Coruña) - OH.315.1074. Clave do expediente: OH.715.1196.
Augas de Galicia
Ver todo...
Subministración de equipamento para as emerxencias que vai a ser destinado a aqueles concellos galegos de menos de 50.000 habitantes que teñan agrupacións de voluntarios de protección civil (AVPC) inscritas no Rexistro de Protección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia
Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Ver todo...
Servizo para a redacción do proxecto construtivo da obra de mellora da estación de bombeo de Mogor. Marín (Pontevedra). Clave do expediente: OH.736.1211
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de escavación, consolidación e acondicionamento no castelo da Pena, en Xinzo de Limia (Ourense),
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Traballos de posta en valor das estruturas arqueolóxicas dos Principia e da Via Principalis no Campamento Romano de Ciadella, concello de Sobrado (A Coruña)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
Servizo para a redacción do proxecto construtivo de novo bombeo e depósito de retención de Recheo. Poio (Pontevedra). Clave do expediente: OH.736.1212.
Ver todo...
AB-SER1-21-022. A contratación do Servizo de evolución, migración, implantación, administración e soporte de ferramentas de apoio a procesos de xestión de tecnoloxías da información
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
Subministración de seis (6) equipos completos de excarceración para corte, separación, elevación e tracción de altas prestacións para tarefas de rescate e actuacións en emerxencias (lote 1), e de ferramentas eléctricas para traballo autónomo en tarefas de rescate a persoas atrapadas en zonas de difícil acceso (lote 2)
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
Obra de implantación de tratamento secundario na estación depuradora de augas residuais de Vilaboa. Vilaboa (Pontevedra). Clave do expediente: OH.336.1173
Augas de Galicia
Ver todo...
AB-SER1-21-027. A contratación do servizo de modernización de plataforma, administración, implantación e soporte da xestión de identidades no Servizo Galego de Saúde
Servizo Galego de Saúde
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Virxe do Corpiño de Begonte (Lugo)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Subministración de equipamento operativo consistente en vehículos de primeira saída para a atención ás emerxencia. Esta licitación desagrégase en 3 lotes: LOTE 1: Adquisición de catro (4) vehículos tipo autobomba rural pesada (BRP) LOTE 2: Adquisición de tres (3) vehículos tipo autobomba urbana lixeira (BUL) LOTE 3: Adquisición de tres (3) furgóns de servizos varios (FSV) de primeira saída
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
AMT-2021-0019:Subministración dunha plataforma para o almacenamento NAS para a Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Reforma interior e reorganización da ocupación do complexo administrativo de San Caetano. Fase 1-A. Rehabilitación e reforma da envolvente para a mellora enerxética do edificio posterior esquerdo
Axencia Galega de Infraestruturas
Ver todo...
Subministración de equipamento na escola infantil de Salvaterra de Miño
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Subministración de equipamento na escola infantil de Paderne de Allariz
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP de Portonovo en Sanxenxo (Pontevedra)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
AMT-2021-0043:Subministración de armarios, cableado e unidades de distribución de potencia (PDU) para o CPD Integral da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo de redacción dos proxectos construtivos de melloras estruturais para a redución do risco de inundación da área de risco potencial significativo de inundación (ARPSI) fluvial ES014-CO-10-01-04 río Anllóns. Carballo ( A Coruña). 3 Lotes
Augas de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0054:Servizo de implantación e posta en funcionamento dos proxectos tecnolóxicos no eido do plan e-Mobility 2021 2.0
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0041:Acordo marco para a subministración e servizo de instalación de kits de aula dixital para centros educativos no marco do proxecto Abalar
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo para a caracterización hidromorfolóxica e o inventario de infraestruturas de defensa lonxitudinal e infraestruturas de drenaxe transversal, nas áreas con risco potencial significativo de inundación (ARPSIs) da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Clave do expediente: OH.788.424
Augas de Galicia
Ver todo...
AB-SER3-21-016. Reforma Instalación de climatización das plantas de hospitalización no Hospital de Meixoeiro en Vigo
SERGAS
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo (Lugo),
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Servizo para a redacción do proxecto construtivo de adecuación da capacidade de transporte da auga residual da estación de bombeo de Cocheiras á capacidade da estación depuradora de Praceres. Pontevedra (Pontevedra).
Augas de Galicia
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP de Figueiroa na Estrada (Pontevedra
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Obras de rehabilitación integral no CEIP Xoaquín Loriga en Lalín (Pontevedra)
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Ver todo...
Subministración de dous (2) vehículos tipo furgoneta con tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia)
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
CXT-2021-0007:Expediente para a contratación do servizo de desenvolvemento, evolución e coordinación das funcionalidades do sistema de información que permita obter as actuacións tributarias, contables e administrativas vinculadas a un contribuínte (DELFOS
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Servizo de redacción do proxecto construtivo da actuación do novo bombeo e depósito de retención de A Seca e mellora da estación de bombeo de augas residuais (EBAR) de Porto Campelo. Poio (Pontevedra). OH.736.1210
Augas de Galicia
Ver todo...
Servizo de actuacións de ordenación do uso público e divulgación dos valores naturais do monumento natural da Praia das Catedrais
Dirección Xeral do Patrimonio Natural
Ver todo...
Servizo de deseño e execución das campañas de divulgación e educación ambiental dende a Aula de natureza de Siradella (Centro de Siradella)
Dirección Xeral do Patrimonio Natural
Ver todo...
Actuacións de mellora das humidades no santuario de Nosa Señora das Virtudes de Arante, Ribadeo (Lugo)
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
Ver todo...
AMT-2021-0030:Subministración dunha plataforma de protección ante ataques de denegación de servizo para a Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Subministración de dous (2) vehículos tipo furgoneta con tracción 4x4, destinados ás unidades medioambientais (UMA) da Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), para tarefas de prevención e investigación de accións contra o medio ambiente e de apoio na protección civil, mobilizadas e coordinadas desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia
Axencia Galega de Emerxencias
Ver todo...
AMT-2021-0050:Servizo de desenvolvemento dun sistema de información para a xestión do censo ampliado de residentes en centros de maiores e discapacitados
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
AMT-2021-0037:Subministración de equipamento audiovisual para a Administración de Xustiza
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Acordo marco cun único empresario, suxeito a regulación harmonizada, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, de Servizos de seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais. Expediente AMT-2021-0044
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...