Contratos Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 Contratos Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

« Atrás
Descrición Contido
Servizos de desenvolvemento das campañas de promoción dos servizos públicos galegos e información pública e de publicidade dos programas operativos FEDER e FSE Galicia durante o ano 2023
Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio
Ver todo...
Campañas de promoción dos servizos públicos galegos desde a óptica da Facenda común e de publicidade dos PO FEDER e FSE Galicia 2014-2020 durante 2021 e 2022
Secretaría Xeral Técnica Consellería de Facenda e Administración Pública
Ver todo...
Servizo de impartición de accións formativas no marco da estratexia de Inclusión Social de Galicia destinada a persoas en situación ou risco de exclusión social atendidas polo equipos comarcais de Inclusión Sociolaboral do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Servizo de impartición de accións formativas no marco da estratexia de Inclusión Social de Galicia destinada a persoas en situación ou risco de exclusión social atendidas polo equipos comarcais de Inclusión Sociolaboral do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
Ver todo...
Servizo de desenvolvemento de campañas de promoción dos servizos públicos galegos durante 2019 e 2020
Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio
Ver todo...