Operacións Operacións

Neste apartado figuran as encomendas de xestión que foron obxecto de publicidade a partir do 1 de xaneiro de 2019 e que contan con financiamento europeo a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e o Fondo Social Europeo