Subvencións Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Subvencións Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

« Atrás
Descrición Contido
Concesión axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Organismos Intermedios 2022)
DOG 31/03/2023 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Ampliación prazo execución proxectos e presentación da xustificación e solicitud de cobro axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Organismos Intermedios 2022)
DOG 10/03/2023 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Modificación convocatoria subvencións para consolidación de unidades mixtas de investigación
DOG 09/03/2023 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Modificación convocatoria subvencións para creación e posta en marcha de unidades mixtas de investigación
DOG 09/03/2023 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Convocatoria axudas desenvolvemento Plan de misións comerciais das pemes
DOG 07/03/2023 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión obradoiros e axudas á dixitalización Industria 4,0
DOG 23/01/2023 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión axudas á implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular
DOG 23/01/2023 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Convocatoria obradoiros e axudas á dixitalización Industria 4,0
DOG 29/07/2022 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Convocatoria axudas á implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular
DOG 28/07/2022 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas posta en marcha casas niño
DOG 13/07/2022. Órgano gestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023
DOG 13/07/2022 Órgano gestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024
DOG 13/07/2022 Órgano gestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Concesión axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas
DOG 1/07/2022 Órgano gestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Modificación distribución servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas
DOG 13/06/2022 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Ampliación prazo execución proxecto e presentación documentación xustificativa subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas
DOG 25/05/2022 Órgano xestor: Instituto Enerxético de Galicia
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Organismos Intermedios 2022)
DOG 24/05/2022 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas 2022)
DOG 24/05/2022 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Modificación prazo data execución proxecto e presentación documentación xustificativa convocatoria subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para os anos 2021-2022
DOG 20/05/2022 Órgano xestor: Instituto Enerxético de Galicia
Ver todo...
Concesión axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas
DOG 11/05/2022 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas
DOG 29/04/2022 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Modificación convocatoria subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 29/04/2022 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Convocatoria subvencións proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos anos 2022-2023
DOG 5/04/2022 Órgano xestor: Instituto Enerxético de Galicia
Ver todo...
Modificación concesión subvencións para adxudicación equipamentos de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos
DOG 01/04/2022 Órgano xestor: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Ver todo...
Convocatoria axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Organismos Intermedios 2022)
DOG 17/03/2022 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Convocatoria axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas 2022)
DOG 17/03/2022 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para os anos 2021-2022
DOG 25/02/2022 Órgano xestor: Instituto Enerxético de Galicia
Ver todo...
Concesión subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas
DOG 25/02/2022 Órgano xestor: Instituto Enerxético de Galicia
Ver todo...
Ampliación prazo máximo execución e presentación solicitude de cobramento axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 1/02/2022 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión axudas proxectos aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos
DOG 27/01/2022 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Redistribución créditos orzamentarios por epígrafe convocatoria subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para os anos 2021-2022
DOG 28/12/2021 Órgano xestor: Instituto Enerxético de Galicia
Ver todo...
Convocatoria axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas
DOG 21/12/2021 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Convocatoria axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas
DOG 21/12/2021 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Corrección de erros ampliación e redistribución dos créditos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas
DOG 21/12/2021 Órgano xestor: Instituto Enerxético de Galicia
Ver todo...
Ampliación e redistribución dos créditos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas
DOG 20/12/2021 Órgano xestor: Instituto Enerxético de Galicia
Ver todo...
Concesión axudas para proxectos de I+D+i relacionados coa Covid-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas (Programa Conecta Covid)
DOG 16/12/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Ampliación prazo execución e xustificación axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal
DOG 25/11/2021 Órgano xestor: Dirección General de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Concesión axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 24/11/2021 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 24/11/2021 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 24/11/2021 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión subvencións para adxudicación equipamentos de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos
DOG 15/11/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Ver todo...
Concesión subvencións para adxudicación equipamentos de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos
DOG 15/11/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Ver todo...
Ampliación prazo execución e xustificación axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal
DOG 5/11/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Corrección erros concesión axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital (Programa Conecta hubs)
DOG 26/10/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Ampliación orzamento e prazos máximos de execución dos proxectos e de presentación da xustificación e solicitude de cobramento axudas aos proxectos de investimento empresarial
DOG 26/10/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Modificación resolución convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 18/10/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Concesión axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital (Programa Conecta hubs)
DOG 18/10/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Concesión axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Programa Innova Peme)
DOG 21/10/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Concesión subvencións ás axencias de viaxes para mantemento do establecemento
DOG 13/10/2021 Órgano xestor: Axencia de Turismo de Galicia
Ver todo...
Concesión axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de residuos de competencia municipal
DOG 11/10/2021 Órgano xestor: Dirección General de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Ampliación prazo execución proxectos axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada)
DOG 20/08/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación prazos máximos de execución e de presentación da xustificación e solicitude de cobramento da convocatoria das axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados coa COVID-19
DOG 29/09/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados coa COVID-19
DOG 26/05/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Concesión subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 30/09/2021 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Ampliación prazo máximo para resolver e publicar resolución convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 05/08/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación prazo de execución dos proxetos e de presentación da solicitude de cobramento axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas)
DOG 05/08/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Modificación data límite para execución e xustificación investimentos subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021 e se procede á selección de entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións
DOG 12/08/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Corrección convocatoria axudas para proxectos de I+D+i relacionados coa Covid-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas (Programa Conecta Covid)
DOG 30/08/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Concesión axudas a entidades locais asinantes do pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable
DOG 30/07/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Rectificación erro material concesión axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024
DOG 28/07/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Modificación prazos execución subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 27/07/2021 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Convocatoria subvencións para adxudicación equipamentos de emerxencias a concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos galegos
DOG 23/07/2021 Órgano gestor: Dirección Xeral de Emerxencias e Interios
Ver todo...
Convocatoria axudas para proxectos de I+D+i relacionados coa Covid-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas (Programa Conecta Covid)
DOG 13/07/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Ampliación prazo execución dos proxectos e da presentación da solicitude de cobramento das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios)
DOG 13/07/2021 Órgano gestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021 e se procede á selección de entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións
DOG 12/07/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Modificación data límite para execución e xustificación investimentos subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica para o ano 2020-2021 e se procede á selección de entidades colaboradoras que participarán na xestión destas subvencións
DOG 29/06/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazo execución subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021
DOG 14/06/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación crédito dispoñible para o ano 2021 convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 04/06/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital (Programa Conecta hubs)
DOG 28/05/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Corrección de erros convocatoria axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2020)
DOG 14/05/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2020)
DOG 18/06/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Modificación convocatoria subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidsade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 10/05/2021 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Convocatoria subvencións para a dixitalización do patrimonio cultural de Galicia coa finalidade de preservación e difusión a través de Galiciana-Patrimonio Dixital de Galicia
DOG 9/03/2020 Órgano xestor: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Ver todo...
Concesión axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas)
DOG 04/05/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (Programa Innova Peme)
DOG 5/05/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Requerimento emenda documentación convocatoria axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024
DOG 06/05/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Corrección de erros concesión axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 13/04/2021 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Convocatoria axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2021_2022
DOG 26/03/2021 Órgano Xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 9/03/2021 Órgano Xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 6/08/2020 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Concesión axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (Programa Re-acciona)
DOG 15/03/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 9/03/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 6/08/2020 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria axudas para a posta en marcha de casas niño para os anos 2021, 2022, 2023 e 2024
DOG 11/03/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
Ver todo...
Concesión axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 8/03/2021 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas do programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da industria 4.0 (cuarta convocatoria)
DOG 30/11/2020 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Ampliación prazos convocatoria subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas e proxectos integrais de aforro e eficiencia enerxética para as universidades públicas de Galicia para os anos 2019 e 2020
DOG 9/03/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Convocatoria subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, anos 2020, 2021 e 2022
DOG 25/02/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Inclusión Social
Ver todo...
Convocatoria axudas para proxectos colaborativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital (Programa Conecta hubs)
DOG 15/02/2021 Órgano xestor: Axencia Galega de Innovación
Ver todo...
Convocatoria axudas a entidades locais asinantes do pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía sustentable
DOG 10/02/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático
Ver todo...
Corrección de erros convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
DOG 01/02/2021 Órgano xestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende
DOG 8/01/2021 Órgano gestor: Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Concesión axudas servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (Programa Re-acciona)
DOG 27/01/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Concesión axudas á dixitalización Industria 4.0
DOG 20/01/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Concesión premios e axudas aos proxectos agrupados Industria 4.0 en Galicia 2020
DOG 20/01/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Concesión premios e axudas aos proxectos agrupados Industria 4.0 en Galicia 2020
DOG 20/01/2021 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria axudas proxectos aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos
DOG 18/01/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Concesión segundo semestre ano 2020 subvencións para o fomento da participación galega no Programa marco de investigación e innovación da Unión Europea (Horizon  2020)
DOG 15/01/2021 Órgano xestor: GAIN
Ver todo...
Concesión subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021
DOG 13/01/2021 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...
Ampliación orzamento, prazo máximo de execución e de presentación da solicitude de cobramento axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19)
DOG 27/10/2020 Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Corrección de erros bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021
DOG 21/10/2020 Órgano xestor: INEGA
Ver todo...