Subvencións Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 Subvencións Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

« Atrás
Descrición Contido
Agotamento crédito convocatoria Programa nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas
DOG 18/04/2023 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Ampliación prazo máximo para resolver e publicar resolución convocatoria axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende)
Instituto Galego de Promoción Económica
Ver todo...
Convocatoria Programa nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas
DOG 10/08/2022 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Concesión subvencións entidades locais da CC.AA de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá
DOG 11/05/2022 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción de Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Ver todo...
Modificación convocatoria subvencións entidades locais da CC.AA de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá
DOG 28/04/2022 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción de Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Ver todo...
Esgotamento crédito convocatoria promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo
DOG 20/04/2022 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Convocatoria subvencións entidades locais da CC.AA de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá
DOG 09/02/2022 Órgano Xestor: Subdirección Xeral de Promoción de Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Ver todo...
Convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións
DOG 26/01/2022 Órgano xestor: Subdirección Xeral das Cualificacións
Ver todo...
Concesión axudas para a contratación de técnicos e técnicas especialistas en organismos intermedios para o asesoramento a empresas en situacións conxunturais provocadas polo escenario económico do COVID-19
DOG 4/11/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Convocatoria axudas para a contratación de técnicos e técnicas especialistas en organismos intermedios para o asesoramento a empresas en situacións conxunturais provocadas polo escenario económico do COVID-19
DOG 9/07/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Concesión Programa Emprega Muller para a contratación por conta allea
DOG 4/11/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción do emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas
DOG 30/08/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Concesión subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida
DOG 18/08/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Concesión subvencións ampliación crédito subvencións entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
DOG 11/08/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo
DOG 4/08/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Ampliación crédito subvencións entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
DOG 30/07/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Ampliación e redistribución crédito subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida
DOG 22/06/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Flexibilización realización estadías axudas apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+I
DOG: 23/06/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria
Ver todo...
Concesión subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida
Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Modificación convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridadas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais
DOG 25/05/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral das Cualificacións Profesionais
Ver todo...
Convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridadas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais
DOG 25/05/2021 Órgano gestor: Subdirección Xeral das Cualificacións Profesionais
Ver todo...
Modificación convocatoria Programa Emprega Muller para a contratación por conta allea
DOG 26/05/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Concesión subvencións entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
DOG 2/06/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Requerimento emendas documentación convocatoria subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida
DOG 11/05/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Concesión subvencións entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá
DOG 26/04/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Ver todo...
Requerimento emendas documentación convocatoria subvencións entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
DOG 23/04/2021 Órgano gestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia
DOG 18/03/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Agotamento crédito convocatoria axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción do emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas
DOG 15/03/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Modificación convocatoria axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia
DOG 18/03/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediane o sistema de xestión compartida
DOG 12/03/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria subvencións entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
DOG 9/03/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Emendas documentación de xustificación concesión subvencións destinadas a confederacións, federacións e a entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na CC.AA de Galicia
DOG 9/03/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Recursos Económicos
Ver todo...
Convocatoria subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, anos 2020, 2021 e 2022
DOG 25/02/2021 Órgano xestor: Dirección Xeral de Inclusión Social
Ver todo...
Concesión axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia
DOG 26/10/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Concesión axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia
DOG 06/07/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Requirimentos de emenda de documentación das solicitudes de axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade
DOG 22/10/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdad
Ver todo...
Convocatoria axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade
DOG 12/06/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Concesión programa unidades formativas dirixidas á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas para o período 2019-2021
DOG 18/01/2021 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción Laboral
Ver todo...
Convocatoria subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, anos 2020, 2021 e 2022
DOG 11/05/2020 Órgano xestor: Dirección Xeral de Inclusión Social
Ver todo...
Publicidade esgotamento crédito subvencións para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción do emprego autónomo
DOG 14/02/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Publicidade esgotamento crédito Programa Emprega Muller para a contratación por conta allea
DOG 14/02/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Convocatoria axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+I
DOG 06/02/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria
Ver todo...
Convocatoria axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción do emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas
DOG 03/02/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Convocatoria subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
DOG 03/02/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero
Ver todo...
Convocatoria subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida
DOG 31/01/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá
DOG 24/01/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Ver todo...
Requerimento emendas documentación das xustificacións das subvencións entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá
DOG 22/01/2020. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Ver todo...
Resolución concesión axudas para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (programa Profesionais 4.0)
DOG 15/01/2020. Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Convocatoria subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social dirixidos a persoas en situación de explotación social, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral
DOG: 02/01/2020 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Tratamento da Violencia de Xénero
Ver todo...
Resolución concesión axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade
DOG 20/11/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Resolución concesión axudas corporacións locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social para os anos 2019 a 2021
DOG 19/11/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social
Ver todo...
Resolución concesións subvencións destinadas a confederacións, federacións e a entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na CC.AA de Galicia
DOG: 29/10/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Recursos Económicos
Ver todo...
Resolución concesión axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia
DOG 18/10/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Corrección erros resolución concesión subvencións entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá
DOG 11/10/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Ver todo...
Convocatoria programa unidades formativas dirixidas á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas para o período 2019-2021
DOG 30/09/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción Laboral
Ver todo...
Requerimento emendas documentación axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade
DOG 17/09/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria axudas corporacións locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social para os anos 2019 a 2021
DOG 21/08/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social
Ver todo...
Resolución concesión subvencións entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade
DOG 12/08/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria axudas para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (programa Profesionais 4.0)
DOG 06/08/2019. Órgano xestor: IGAPE
Ver todo...
Ampliación dotación orzamentaria subvencións entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade
DOG 6/08/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Resolución concesión subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade (ampliación dotación orzamentaria)
DOG 24/07/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero
Ver todo...
Convocatoria axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia
DOG 05/07/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Resolución subvencións entidades locais da Comunidade Autónoma para a promoción da igualdade
DOG 20/06/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria subvencións destinadas a confederacións, federacións e a entidades de iniciativa social non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na CC.AA de Galicia
DOG 13/06/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Recursos Económicos
Ver todo...
Corrección de erros Programa Emprega Muller para a contratación por conta allea
DOG 04/06/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Resolución concesión subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
DOG 27/05/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero
Ver todo...
Convocatoria axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade
DOG 22/05/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria subvencións entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá
DOG 10/04/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia
Ver todo...
Requerimento emendas subvencións entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade
DOG 8/05/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade
Ver todo...
Convocatoria subvencións entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade
DOG 8/02/2019. Órgano xestor: Subdirección General de Promoción de la Igualdad
Ver todo...
Convocatoria axudas apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+I
DOG 30/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria
Ver todo...
Corrección de erros. Axudas apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+I
DOG 12/04/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria
Ver todo...
Resolución axudas apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+I
DOG 21/05/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria
Ver todo...
Convocatoria programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal
DOG 28/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Relacións Laborais
Ver todo...
Corrección de erros. Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal
DOG 31/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Relacións Laborais
Ver todo...
Convocatoria subvencións para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción do emprego autónomo
DOG 25/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Corrección de erros. Subvencións para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción do emprego autónomo
DOG 29/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral de Emprego
Ver todo...
Convocatoria subvencións entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidas a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral
DOG 10/01/2019 Órgano xestor: Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero
Ver todo...
Convocatoria subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
DOG 25/01/2019. Órgano xestor: Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero
Ver todo...