A autoridad da certificación A autoridad da certificación

Para o Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, designouse como autoridade de certificación á Subdirección de Certificación y Pagos de la Dirección General de Fondos Comunitarios. Poderase acceder á resolución pola que se acorda esta designación así como a estrutura desta autoridade a través dos seguintes enlaces: