A autoridade de xestión A autoridade de xestión

Para o Programa Operativo de FEDER Galicia 2014-2020, designouse como autoridade de xestión á Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Dirección General de Fondos Comunitarios. Poderase acceder á resolución pola que se acordou esta designación e coñecer a estrutura desta subdirección a través dos seguintes enlaces: