Órganos xestores Órganos xestores

Detállanse nesta sección os distintos órganos ou unidades administrativas que actúan como órganos xestores:

Consellería Órgano xestor FEDER
Consellería de Economía, Emprego e Industria Axencia Galega de Innovación - GAIN
Consellería de Política Social Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns Públicas e Xustiza Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns Públicas e Xustiza Axencia Galega de Emerxencias - AXEGA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Instituto Enerxético de Galicia - INEGA
Consellería de Economía, Emprego e Industria Instituto Galego de Promoción Económica - IGAPE
Consellería de Política Social Dirección Xeral de Inclusión Social
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns Públicas e Xustiza Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Consellería de Facenda Intervención Xeral da Comunidade Autónoma-IXCA
Consellería de Política Social Dirección Xeral de Familia, Infancia, e Dinamización Demográfica
Consellería de Facenda Dirección Xeral de Política Financiera, Tesouro e Fondos Europeos
Consellería de Política Social Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
Consellería de Política Social Axencia Galega de Servizos Sociais
Consellería de Política Social Consorcio Galego de Servizo de Igualdade e Benestar
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Secretaría Xeral Técnica de Educación, Universidade e Formación Profesional
Consellería de Cultura e Turismo Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Consellería de Cultura e Turismo Axencia Turismo de Galicia
Consellería de Sanidade Servizo Galego de Saúde-Sergas
Consellería de Medio Rural Dirección Xeral de Ordenación Forestal
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Dirección Xeral de Patrimonio Natural
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional Secretaría Xeral de Universidades
Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia AMTEGA
Consellería de Infraestructuras e Mobilidade Axencia Galega de Infraestructuras - AGI
Consellería de Infraestructuras e Mobilidade Dirección Xeral de Mobilidade
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Instituto Galego de Vivenda e Solo - IGVS
Consellería de Infraestructuras e Mobilidade Augas de Galicia
Consellería de Facenda CIXTEC
Consellería de Facenda Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio