A autoridade de certificación A autoridade de certificación

Para o Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, designouse como autoridade de certificación á Subdirección General Adjunta de Control y Pagos de la Subdirección General de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Poderase acceder á resolución pola que se acorda esta designación así como a estrutura desta autoridade a través dos seguintes enlaces: