A autoridade de xestión A autoridade de xestión

Para o Programa Operativo de FSE Galicia 2014-2020, designouse como autoridade de xestión á Subdirección General Adjunta de la S. G. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Pódese acceder á resolución pola que se acorda esta designación e obter información sobre esta unidade a través dos seguintes enlaces: