Normativa de fondos FEDER Normativa de fondos FEDER

« Atrás
Descrición Contido
Regulamento delegado (UE) 2017/2056 da Comisión de 22 de agosto de 2017
Regulamento delegado (UE) 2017/2056 da Comisión do 22 de agosto de 2017 polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE) nº 522/2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas detalladas sobre os principios para a selección e xestión de accións innovadoras de desenvolvemento urbano sustentable que vaian recibir axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Ver todo...
Orde HFP/1979/2016, de 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020
Ver todo...
Versión consolidada-Regulamento Delegado (UE) nº 522/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014
Regulamento Delegado (UE) nº 522/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas detalladas sobre os principios para a selección e xestión de accións innovadoras de desenvolvemento urbano sustentable que vaian recibir axudas do FEDER (DOUE 20.05.2014, L 148)
Ver todo...
Regulamento Delegado (UE) nº 522/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014
Regulamento Delegado (UE) nº 522/2014 da Comisión, do 11 de marzo de 2014, polo que se completa o Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas detalladas sobre os principios para a selección e xestión de accións innovadoras de desenvolvemento urbano sustentable que vaian recibir axudas do FEDER (DOUE 20.05.2014, L 148)
Ver todo...
Versión consolidada-Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013
Ver todo...
Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013
Ver todo...
Corrección de erros do Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013
Corrección de erros do Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1080/2006 (DOUE 3.12.2016, L 330)
Ver todo...