Normativa de fondos FEDER Normativa de fondos FEDER

Atrás

Regulamento delegado (UE) 2017/2056 da Comisión de 22 de agosto de 2017

Regulamento delegado (UE) 2017/2056 da Comisión de 22 de agosto de 2017
11/11/2017

Regulamento delegado (UE) 2017/2056 da Comisión do 22 de agosto de 2017 polo que se modifica o Regulamento Delegado (UE)  nº 522/2014, polo que se completa o Regulamento (UE)  nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas detalladas sobre os principios para a selección e xestión de accións innovadoras de desenvolvemento urbano sustentable que vaian recibir axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional