Normativa de fondos FSE Normativa de fondos FSE

Atrás

Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020 (Ministerio de Emprego e Seguridade Social, BOE 21.12.2016)

Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020 (Ministerio de Emprego e Seguridade Social, BOE 21.12.2016)
21/12/2016