Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020: Unha maneira de facer Europa Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020: Unha maneira de facer Europa

Nesta sección poderanse coñecer os aspectos máis relevantes do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 no que se refire á súa aprobación; seguimento da súa execución; avaliación e os seus procedementos e sistemas de execución.