Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020: O FSE inviste no teu futuro Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020: O FSE inviste no teu futuro

Nesta sección poderanse coñecer os aspectos máis relevantes do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 no que se refiere a súa aprobación; seguimento da súa execución; avaliación e os sus procedementos e sistemas de execución.